Näyttelytilojen varaukset - Kirjasto - Oulun kaupunki

Kirjasto A-Ö
 


Pohjoista kirjallisuutta
Pohjoista musiikkia
KirjastoVirma
  
  

Tutustu myös näihin

Näyttelytilojen varaukset

Pääkirjaston näyttelytilahakemus

Lähikirjastojen näyttelytilahakemus

Pääkirjaston ala-aulan näyttelytilaan ei oteta vastaan näyttelytilahakemuksia syksylle 2017. Ala-aulan vitriini on varattavissa normaalisti.

Näyttelyjen tarjonnassa pyritään monipuolisuuteen ja laaja-alaisuuteen. Näyttelyjen tulee vastata eettisesti, laadullisesti ja tekniseltä toteutukseltaan vaatimuksia, joita voidaan asettaa julkisissa tiloissa esillä olevalle näyttelylle. Kirjastolla on oikeus valita näyttelyt tiloihinsa.

Kirjastossa ei saa järjestää kaupallisia näyttelyitä, eikä näytteilleasettaja ole oikeutettu pitämään myyntinäyttelyä.

Näyttelyn järjestäjän nimi tulee olla esillä näyttelyn yhteydessä. Järjestäjä huolehtii näyttelyinformaatiosta.

OULUN PÄÄKIRJASTON NÄYTTELYTILAT

Kirjaston näyttelytoiminnan periaatteet ja hakuajat

Kirjaston näyttelytiloista ei peritä vuokraa. Käyttäjiltä, jotka tarvitsevat tiloja kirjaston aukioloajan jälkeen tai jotka aiheuttavat erityisiä kuluja, peritään korvaus todellisista kuluista.

Näyttelyn pystytys ja purkaminen ovat näyttelyn järjestäjän vastuulla. Kirjaston virastomestarit auttavat seinäkkeiden ja vitriinien siirtämisessä. Näyttelyn järjestäjä järjestää valvonnan tarvittaessa, kirjasto huolehtii ovien avaamisesta ja sulkemisesta kirjaston aukioloaikoina.

Pääkirjaston näyttelytiloja haetaan kevät- ja syyskausittain lomakkeella, jossa selvitetään mm. näyttelysuunnitelma ja näyttelyn järjestäjää koskevia tietoja. Kirjastopalveluiden johtaja vahvistaa näyttelysuunnitelman puolivuosittain.

Näyttelytilojen hakuajat ovat:

kevätkauden näyttelyille 30.9. mennessä

syyskauden näyttelyille 31.3. mennessä

Tiedustelut Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston toimisto, Helena Tapio p. 044 703 7313.

Tarjoilut

Kirjastossa toimiva kahvio voi järjestää tarjoilun, josta on sovittava etukäteen, p. 0400 165 391. Suljetussa tilassa järjestetyssä näyttelyn avajaisissa voi järjestää oman tarjoilun. Alkoholin tarjoiluluvan myöntää kirjastopalveluiden johtaja. Näyttelyn järjestäjä tekee alkoholilain 59 §:n mukaisen ilmoituksen poliisilaitokselle.

Muuta huomioitavaa

- Seinäpintoihin ei saa naulata, liimata eikä kiinnittää tarroja.

- Ripustuksessa on käytettävissä seinäkkeitä, ripustustankoja ja koukkuja.

- Lattia on näyttelyn pystytys- ja purkamisvaiheessa tarvittaessa suojattava.

- Ilmanvaihtoventtiilejä ei saa peittää.

- Poistumistiemerkkien tulee olla näkyvissä ja poistumisteiden vapaana.

- Paloviranomaisten tarkastamien paloilmaisimien ja paloilmoittimen tulee olla näkyvissä.

- Virastomestarin tilaan ja siivouskomeroon tulee olla esteetön pääsy.

- Sähkölaitteisiin ei saa ripustaa mitään.

- Tupakanpoltto on kielletty kirjaston tiloissa.

OULUN KAUPUNGINKIRJASTON-MAAKUNTAKIRJASTON LÄHIKIRJASTOJEN NÄYTTELYTILAT

Käyttöoikeus, varaukset ja käyttölupa

Kirjastojen tilojen varauksesta päätetään hakemusten perusteella. Alustava varaus kannattaa tehdä puhelimitse kyseiseen kirjastoon, ja varaus vahvistetaan tilojenvarauslomakkeella. Tilat annetaan käyttöön varausjärjestyksessä.

Kirjaston näyttelytiloista ei peritä vuokraa. Näyttelytila on auki kirjaston aukioloaikojen puitteissa. Käyttäjiltä, jotka tarvitsevat tiloja kirjaston aukioloajan jälkeen tai jotka aiheuttavat erityisiä kuluja, peritään korvaus todellisista kuluista. Näyttelyn pystytys ja purkaminen ovat näyttelyn järjestäjän vastuulla. Kirjasto ei järjestä näyttelylle valvontaa.

Muuta huomioitavaa

- Näyttelyn järjestämisestä ei saa koitua kustannuksia kirjastolle.

- Seinäpintoihin ei saa naulata, liimata tai kiinnittää tarroja.

- Äänentoistosta tai av-laitteiden käytöstä sovitaan henkilökunnan kanssa.

- Kirjasto ei tiedota ulkopuolisten näyttelyasettajien näyttelyistä paikallismedialle.

- Halutessaan näytteilleasettaja voi järjestää avajaiset. Mahdolliset tarjoilut näytteilleasettaja järjestää itse. Alkoholin tarjoiluluvan myöntää kirjastopalveluiden johtaja. Tilaisuuden järjestäjä tekee alkoholilain 59 §:n mukaisen ilmoituksen poliisilaitokselle.

OUTI-verkkokirjasto