Omatoimikirjastot

 

Omatoimikirjastossa voi käydä myös normaalien aukioloaikojen ulkopuolella. Alle 16-vuotias saa käyttöoikeuden huoltajan suostumuksella.

Hiukkavaaran kirjasto, Tahtimarssi 3, 90670 Oulu, p. 050 316 6595, hiukkavaara.kirjasto(a)ouka.fi

Jäälin kirjasto, Laivakankaantie 10, 90940 Jääli, p. 044 499 3131, jaali.kirjasto(at)ouka.fi

Kastellin kirjasto, Sairaalanrinne 5, 90220 Oulu, p. 050 576 3510, kastelli.kirjasto(at)ouka.fi

Kaukovainion kirjasto, Hiirihaukantie 4, 90250 Oulu, p. 08 558 47 405, kaukovainio.kirjasto(at)ouka.fi

Kellon kirjasto, Kiviniemen koulu, Uuvenperäntie 4, 90810 Kiviniemi, p. 050 410 3703, kello.kirjasto(at)ouka.fi

Maikkulan kirjasto, Kangaskontiontie 3, 90240 Oulu, p. 08 558 67411, maikkula.kirjasto(at)ouka.fi

Pateniemen kirjasto, Sahantie 2, 90800 Oulu, p. 08 558 67418, pateniemi.kirjasto(at)ouka.fi

Puolivälinkankaan kirjasto, Mielikintie 9, 90550 Oulu, p. 08 558 47420, puolivalinkangas.kirjasto(at)ouka.fi

Rajakylän kirjasto, Rajakylän hoiva, Ruiskukkatie 2, 90580 Oulu, p. 08 558 47422, rajakyla.kirjasto(at)ouka.fi

Ritaharjun kirjasto, Ritaharjun monitoimitalo, Ritakierros 2, 90540 Oulu, p. 044 703 7338, ritaharju.kirjasto(at)ouka.fi

Tuiran kirjasto, Valtatie 47, 90500 Oulu, p. 08 55847424, tuira.kirjasto(at)ouka.fi

Ylikiimingin kirjasto, Ylikiimingin koulu, Koulurinne 3, 91300 Ylikiiminki, p. 050 316 6601, ylikiiminki.kirjasto(at)ouka.fi

 

Omatoimiaikana kirjastoon pääsee sisään voimassaolevalla OUTI-kirjastokortilla ja kirjastokorttiin liitetyllä pin-koodilla, jonka saa kirjastosta.

Alle 16-vuotiaat lapset ja nuoret pääsevät kirjautumaan omatoimikirjastoihin omalla kirjastokortillaan, mikäli kirjaston asiakasrekisteriin merkitty huoltaja tai takaaja antaa siihen luvan. Huoltajan on käytävä kirjastossa henkilökohtaisesti ja todistettava henkilöllisyytensä. Huoltaja on vastuussa lapsen kirjastokortilla tapahtuvasta omatoimikirjaston käytöstä

Yhteisöasiakkaan kortilla ei pääse omatoimikirjastoon.

Omatoimiaikana asiakkaat voivat lainata automaatilla ja palauttaa aineistoa palautusautomaatilla. Myös asiakastietokoneet ja lehtilukusalit ovat asiakkaiden käytettävissä. Omatoimiaikana asiakastietokoneet eivät ole Varaamo-palvelussa varattavissa.

Varatun aineiston voi noutaa varaushyllystä. Tulostaminen ja kopioiminen hoidetaan henkilökunnan ollessa paikalla.

Käyttäjät sitoutuvat noudattamaan Oulun kaupunginkirjaston käyttösääntöjä sekä ylläpitämään asioidessaan siisteyttä ja järjestystä. Asiakkaiden tulee myös huolehtia siitä, että ovi menee lukkoon sisään tultaessa ja tilasta poistuttaessa. Omatoimiajan päätyttyä kirjaston tiloista on poistuttava viipymättä. Jos asiakas aiheuttaa toiminnallaan hälytyksen, on hän velvollinen korvaamaan hälytyksestä aiheutuneet kulut.

Sisäänkirjautunut asiakas on vastuussa niin omasta kuin mukanaan tulleiden muiden asiakkaiden käyttäytymisestä sekä velvollinen korvaamaan mahdolliset aiheuttamansa vahingot, sekä myös niiden henkilöiden aiheuttamat vahingot, jotka ovat tulleet kirjastoon hänen seurassaan tai samalla oven avauksella. Alaikäisen asiakkaan käyttäytymisestä ja mahdollisesti aiheuttamista vahingoista on vastuussa huoltaja. Huoltaja vastaa myös lapsen mukana sisään tulleiden henkilöiden aiheuttamista vahingoista. Omatoimikirjaston käyttö voidaan tarvittaessa estää esimerkiksi häiriökäyttäytymisen vuoksi.

Omatoimikirjastojen turvallisuutta valvotaan tallentavalla kameravalvonnalla.

Henkilökunnan ollessa paikalla kirjastot palvelevat tavalliseen tapaan.

 


Omatoimikirjastojen käyttöön liittyvä rekisteriseloste (pdf)