Lukiokoulutus

Valtioneuvosto päättää lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta eli opetukseen käytettävän ajan jakamisesta eri oppiaineiden ja aineryhmien opetukseen sekä opinto-ohjaukseen.

Lukion uudet opetussuunnitelmat ja uusi tuntijako on otettu käyttöön elokuussa 2016.
 

Tutustu Oulun lukioihin

Tutustu Oulun kaupungin lukioiden opetussuunnitelmaan


Uusi opetussuunnitelma käyttöön vuonna 2021


Lukion opetussuunnitelman perusteet on julkaistu marraskuussa 2019. Uudet perusteet otetaan käyttöön vuonna 2021.

Tutustu lukion opetussuunnitelman uusiin perusteisiin tästä