Lukiokoulutus

Valtioneuvosto päättää lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta eli opetukseen käytettävän ajan jakamisesta eri oppiaineiden ja aineryhmien opetukseen sekä opinto-ohjaukseen.

Lukion uudet opetussuunnitelmat ja uusi tuntijako on otettu käyttöön elokuussa 2016.

Lue lisää opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilta
 

Tutustu Oulun lukioihin

Tutustu Oulun kaupungin lukioiden opetussuunnitelmaan

Lue lukiokoulutuksen kehittämisestä opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta