Lukiokoulutus

Valtioneuvosto päättää lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta eli opetukseen käytettävän ajan jakamisesta eri oppiaineiden ja aineryhmien opetukseen sekä opinto-ohjaukseen.

Lukion uusi opetussuunnitelma otetiin käyttöön syksyllä 2021. 

Tutustu Oulun kaupungin lukioiden uuteen opetussuunnitelmaan (käytössä elokuussa 2021 ja sen jälkeen lukio-opintonsa aloittavilla)

Tutustu Oulun kaupungin lukioiden opetussuunnitelmaan (otettu käyttöön elokuussa 2016)


Oulun lukioiden koulukohtaiset opetussuunnitelmat löytyvät lukioiden omilta sivuilta.