Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on varhaiskasvatuksen sisällöllisen ohjauksen ja kehittämisen väline ja keskeinen henkilöstön työväline.

Oulun varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtakunnallisiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin.


Kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmassa kuvataan varhaiskasvatuksen arvoperusta ja tavoitteet, varhaiskasvatuksen toteuttamisen lähtökohdat, toimintakulttuuri ja painopistealueet, yhteistyöverkostot sekä varhaiskasvatuksen sisällön arviointi- ja kehittämistyö.

Varhaiskasvatuksesta kerrotaan tarkemmin varhaiskasvatuksen sivuilla.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022 ja Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma (pdf)