Oulu 1960-2013

Vuosi 1965, asukasluku noin 78 270
Vuoden 1965 alueliitoksessa Oulusta tuli joksikin aikaa pinta-alaltaan (369,8 neliökilometriä) Suomen suurin kaupunki. Alueliitoksessa Oulujoen kunta kokonaisuudessaan ja Pateniemi Haukiputaalta liitettiin Ouluun. Liitetyn alueen koko oli 206 neliökilometriä.

Vuosi 1973, asukasluku noin 91 700
Oulun kaupunki myi noin 24 hehtaarin lisäalueen Ruskosta Nokia-yhtymän tytäryhtiölle Pohjolan Kaapeli Oy:lle, jonka rakentamia tehdaslaitoksia voidaan pitää suurena sysäyksenä Oulun kehittymiselle huipputekniikan kaupungiksi.

Ruskossa valmistettiin aluksi puhelinkaapeleita, käämilankaa ja asennusjohtoja maailman markkinoille (toimintaa jatkaa hollantilaisomisteinen NK Cables).

Samalla alueella sijaitsivat jo 1970-luvulla Oy Nokia Ab Elektroniikan teollisuuslaitokset. - Huipputekniikan yritysten ja työpaikkojen syntyä edesauttoi 1982 perustettu Oulun Teknologiakylä Oy, jossa kaupunki oli perustajana ja yhtenä osakkaana.

Elektroniikkateollisuuden huomattavin edustaja Oulussa oli ja on yhä Nokia-konserni. Tunnettu Nokian tuote on matkapuhelin, jonka tuotekehityskeskuksia matkapuhelinyksiköllä on nyt (vuonna 2000) yhdeksässä maassa. Maista Suomi on edelleen tärkein, ja yksi tuotekehityskeskuksista sijaitsee Oulussa.

Vuosi 1977, asukasluku noin 93 170
Sähköä ja kaukolämpöä tuottava Toppilan voimalaitos otettiin käyttöön. Kaupungin omistama ja rakennuttama voimalaitos oli valmistuessaan Suomen suurin polttoturpeen (pääpolttoaine) käyttäjä. Kaupunki oli suurin piirtein omavarainen sähkö- ja lämpöenergian tuotannossa asukkailleen. Voimalaitoksen 225 miljoonaan markkaan kohonnut kustannusarvio oli lähes kolmannes kaupungin vuoden 1997 kokonaismenoista.

Vuosi 1990, asukasluku noin 100 350
Vuoden alussa kaupungin väestömäärä nousi yli 100 000 hengen. Oulu oli väestöltään maan 6. suurin kaupunki.

Vuosi 1992, asukasluku noin 102 280
Viides normaalia ajoneuvoliikennettä välittävä silta yli Oulujoen valmistui. Sangin sillan rakentamisen myötä viimeinen yleisessä käytössä ollut lossi Oulun kaupungin alueella lopetti liikennöimisen.

Vuosi 2000, asukasluku noin 117 680
Asukasluku kasvoi nopeasti. Vuoden alussa asukkaita oli 117 680, mutta loppuvuodesta ylittyi jo 120 000 raja.

Oulun kaupunginvaltuustoon valittiin 59 valtuutettua, heistä 20 naisia. Puolueittain/ryhmittäin valtuutetut jakaantuivat seuraavasti: keskustapuolue 14, kokoomus 11, sosialidemokraatit 11, vasemmistoliitto 10, vihreät 7, kristilliset 3 ja sitoutumattomat 3. Äänestysprosentti oli 47,7.

Vuosi 2011, asukasluku noin 141 671
Oulu eroaa muista kaupungeista nuoren ikärakenteensa vuoksi. Oululaisten keski-ikä oli vuonna 2011 37,1 vuotta.

Vuosi 2013
Syntyy uusi Oulu (Haukipudas, Kiiminki, Oulu, Oulunsalo, Yli-Ii), joka on asukasluvultaa Suomen viidenneksi suurin kaupunki. Kuntaliitoksen astuessa voimaan 1.1.2013 asukasluku oli 190 891.

Tämän päivän Oulusta kertovat muun muassa sivut Tietoa Oulusta