Tärkeitä ajankohtia

 • Syysloma 23.10.–27.10.2023 (vko 43)

Oulun taidekoulu hakuilmoitus eri taideryhmiin elokuussa 2021

Monitaiteinen Oulun taidekoulu

Monialaisena taiteen oppilaitoksena Oulun taidekoulun tehtävänä on kannustaa taiteen kentän laaja-alaiseen ymmärtämiseen monialaisena kokonaisuutena ja kehittää taiteiden välistä yhteistyötä. Taiteen perusopetus luo edellytyksiä taiteen ja taidekasvatuksen kehittämiselle Suomessa. Kehittämistyötä Oulun taidekoulussa toteutetaan yhteistyössä taiteenperusopetuksen jäsen liittojen ja useiden yhteistyökumppaneiden kanssa paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.  

Oulun taidekoulussa opetusta annetaan taiteen perusopetusta kolmella linjalla: esittävässä taiteessa, tanssitaiteessa ja visuaalisessa taiteessa. Taideaineiden välinen vuorovaikutus tukee oppimista. Oppilailla on mahdollisuus valita mieltymystensä mukaisia taideaineita ja edetä yksilöllisten tavoitteidensa mukaisesti. Oppilaiden on mahdollista opiskella myös taideaineita yhdistävissä monitaideryhmissä sekä vaihtuvissa monitaiteellisissa projekteissa ja produktioissa.

Taiteen perusopetus Oulun taidekoulussa

Taiteen perusopetus on ensisijaisesti 3–21-vuotiaille lapsille ja nuorille tarkoitettua tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta. Opetusta annetaan yleisen tai laajan oppimäärän mukaan. Taiteen perusopetuksen tehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuuksia opiskella taidetta pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti ja omien kiinnostuksen kohteiden suuntaisesti. Opetuksella edistetään taidesuhteen kehittymistä ja elinikäistä taiteen harrastamista. Opetus kehittää taiteenalalle ominaista osaamista ja antaa valmiuksia hakeutua taiteenalojen ammatilliseen koulutukseen. Taiteen perusopetusta järjestetään noin 250 kunnassa eri puolilla maata ja opetusta on tarjolla noin 80% Suomen kunnista.

Mitä voin opiskella?

Oulun taidekoulussa sinulla on mahdollista opiskella seitsemällä (7) eri taiteenalalla:

 • Kuvataide
 • Mediataide (animaatio ja sarjakuva)
 • Monialainen kuvataide (arkkitehtuuri, kuvataide ja käsityö)
 • Sirkustaide
 • Tanssitaide (eri tyylilajit ja tekniikat)
 • Teatteritaide

Nuorimmat oppilaat voivat aloittaa suosituissa 3–9-vuotiaille suunnatuissa monitaideryhmissä:

 • Seikkailusirkus
 • Tarinataide ja Art and tales
 • Taidekimara
 • Lastentanssi
 • Tanssimix

Miten pääsen mukaan taiteen perusopetukseen?

Oppilaaksi taiteen perusopetuksen pääsee kuka tahansa lapsi ja nuori, joka on kiinnostunut aloittamaan uuden harrastuksen. Taiteen perusopetus pitkäjänteistä ja eteenpäin suuntaavaa opetusta, josta riittää oppimista ja tekemistä vuosiksi eteenpäin. Taiteen perusopetusta tarjoavissa oppilaitoksissa opiskelee valtakunnallisesti jo 128 000 innokasta lasta ja nuorta.

Ilmoittautuminen on avoinna vain edellä ilmoitettuina ajankohtina! Voit tutustua tarkempiin hakuohjeisiin ja ilmoittaumiseen tästä linkistä!