Seikkailusirkus

Seikkailusirkus on monitaiteinen kokonaisuus, joka yhdistää sirkuksen ja teatterin työskentelytapoja. Seikkailusirkusopinnoissa lähtökohtana on aktiivinen ja leikkivä lapsi. Seikkailusirkus on erinomainen lapsen ensimmäinen sirkusharrastus. Yhteiset tarinat ja seikkailut tukevat leikin kautta oppimista. Ryhmissä harjoitellaan motorisia perustaitoja ja sirkuksen perustaitojen alkeita, kuten akrobatiaa, ilma-akrobatiaa, jongleerausta ja nuoralla kävelyä. Seikkailusirkuksesta voi jatkaa sirkusopintoja taiteen perusopetuksen parissa.

Kouluikäisille oppilaille aukeaa taiteen perusopetuksen opintopolku, jossa valittavana on lukuisia eri taideaineita. Kunkin taideaineen taiteen perusopetuksen opinnot jakautuvat monivuotisiin opintokokonaisuuksiin. 

Tunnin kesto: 60 min

Lukukausimaksu: 90,00 €

Lukuvuonna toimivia ryhmiä

Seikkailusirkus 4-6 v

Seikkailusirkus 5-6 v