Taidekimara

Taidekimara on elämyksellinen pienempien lasten taideharrastus. Taidekimarassa liikutaan tarinoiden ja leikkien maailmassa tutustuen erilaisiin taiteen aloihin. Sisältöihin kuuluu lasten tanssi, sirkus, kuvataide ja teatteri. Ryhmissä harjoitellaan motorisia perustaitoja, piirtämistä, maalaamista ja tutustutaan sirkusvälineisin. Tarinallinen, lempeä ja lapsilähtöinen työskentely antaa tilaa lapsen luovuudelle, toimijuudelle, kokemukselle ja ihmettelylle. Laadukas varhaisiän taidekasvatus luo pohjaa myöhemmille taiteen opinnoille.

Tunnin kesto: 60 min

Lukukausimaksu: 90,00 €

Lukuvuonna toimivia ryhmiä

Taidekimara (sv 2020, 2019)

Taidekimara (sv 2018)