Varhaisiän taidekasvatus

Oulun taidekoulun esittelyvideossa oppilaat pohtivat taiteen tekemistä ja kokemista yhdessä Soivan Siilin kanssa. (Video: Juho Leinonen)

Elinikäinen taidesuhde syntyy jo varhaislapsuudessa

Varhaisiän taidekasvatuksella tarkoitetaan alle kouluikäisille lapsille suunnattua taidekasvatustoimintaa taideharrastuksen parissa. Oulun taidekoulun varhaisiän taidekasvatusryhmissä pienet oppilaat tutustuvat eri taiteen aloihin turvallisessa ympäristössä ammattilaisten opetuksessa. Tarkoituksena on luoda myönteinen ja utelias taidesuhde pienille taiteen tekijöille. Parhaimmillaan rakkaus taiteisiin onkin elämänmittainen ilon ja voimaantumisen lähde. 

Kohti taiteen perusopetusta

Varhaisiän taidekasvatus ei ole vielä taiteen perusopetusta, vaan se tarjoaa valmiuksia ryhmätoimintaan ja myöhempään taiteen perusopetukseen. Varhaisiän taidekasvatuksessa oppilaat oppivat tärkeitä työskentelytaitoja, ryhmässä toimimista sekä rakentavat valmiuksia pitkäjänteiseen taideharrastukseen. 

Varhaisiän taidekasvatus tarjoaa elämyksiä ja iloa taiteen parissa

Varhaisiän taidekasvatuksen tärkein toiminnan tavoite on tekemisen ilo. Työskentely on lapsilähtöistä ja elämyksellistä tutustumista eri taidemuotoihin leikkien, aistien, tutkien ja kokeillen. Työskentelyssä tarinat kuljettavat taitojen oppimisen äärelle. Tarinoiden avulla tuetaan tunne ja empatiataitojen kehittymistä ja harjoitellaan toisen asemaan asettumista. Oppilaiden osallisuus, osallistuminen ja itse tekeminen vahvistavat aktiivista toimijuutta. Yksilölliseen tahtiinsa oppilaat harjoittelevat myös toisten katsomista, katsottavana olemista sekä omien töiden ja teosten näyttämistä. 

Oulun taidekoulussa osa varhaisiän opetuksesta toteutetaan monitaiteisissa ryhmissä ja osa keskittyy yhteen taiteenalaan. Kokeileminen on sallittua, ja joskus oman taiteenalan löytäminen vie aikansa. Oulun taidekoulussa pyritään tarjoamaan laajasti mahdollisuus tutustua eri taiteenaloihin heti varhaisiän opinnoista alkaen.