Kuvataide

Kuvataiteen opinnoissa harjoitellaan perustekniikoita, ilmaisu- ja työskentelytaitoja ja -tapoja sekä opitaan käyttämään tekemiseen tarvittavia materiaaleja ja välineitä. Oppilaat tekevät töitä erilaisilla tekniikoilla, joita ovat esimerkiksi piirustus, maalaus, kuvanveisto, rakentelu, sekatekniikat ja savityöt. Tekniikoita käytetään monipuolisesti oppilaiden ikätasot huomioiden. Opinnoissa tutustutaan kuvataiteisiin ja taideteoksiin sekä tehdään visuaalista kulttuuria ja sen sanastoa tutuksi.

Kuvataiteen taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä, perustaso

Kuvataide 7–8 v

Kuvataide 8–9 v

Kuvataide 9–10 v

Kuvataide 9–11 v

Kuvataide 10–11 v

Kuvataiteen taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä, jatkotaso

Kuvataide 10–12 v

Kuvataide 11–12 v

Kuvataide 12–13 v

Kuvataide 13–15 v

Kuvataide 14–16 v

Kuvataiteen taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä, syventävä taso

Kuvataide 15–17

Kuvataide yli 17 v