Sirkustaide

Taitoa, itseilmaisua ja liikkumisen riemua; sirkusharrastus tarjoaa onnistumisen kokemuksia 

Oulun taidekoulun sirkustaiteen opetus on monilajista, hauskaa ja laadukasta tasolta tasolle etenevää taideopetusta lapsille ja nuorille. Taiteellisen työskentelyn keskiössä on oppilaiden oma toimijuus. Sirkustaiteen taitoihin ja ilmaisumahdollisuuksiin tutustutaan itse tekemällä, kokeilemalla ja kokemalla.

Sirkustaiteen opetus on taiteen perusopetusta, mikä tarkoittaa, että opinnot etenevät vuosittain tasolta toiselle. Sirkustaiteessa Oulun taidekoulussa edetään taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaan. Sirkustaiteen laajan oppimäärän opintojen lopussa oppilas voi tehdä itsenäisen taiteellisen lopputyön ja saada todistuksen Sirkustaiteen taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opinnoista.

Kaikki alkaa varhaisiän opinnoista  

Sirkustaiteen opintopolku alkaa varhaisiän opinnoista, jotka järjestetään monitaiteellisissa ryhmissä yhteistyössä teatteritaiteen ja Oulun taidekoulun muun taideopetuksen kanssa. Varhaisiän opinnot voi aloittaa jo noin 3-vuotiaana. Sirkustaiteen ryhmissä voi aloittaa harrastuksen noin 7-vuotiaana. Harrastusryhmiin voi tulla mukaan myös myöhemmin. Tällöin sopivan tasoinen ryhmä pyritään löytämään yhteistyössä opettajien kanssa. Oppilas voi jatkaa taiteen perusopetuksen opetuksessa aina täysi-ikäiseksi asti.

Vahvuuksien tunnistamista ja oppimisen iloa, sirkustaiteen tekijänä ja kokijana  

Sirkustaiteen ryhmissä tutustutaan laajasti sirkuksen lajikirjoon kannustavassa ja innostavassa ympäristössä. Akrobatia, jongleeraus, nuoralla kävely, klovneria, tasapainoilulajit ja ilma-akrobatia tulevat tutuiksi Oulun taidekoulun sirkustaiteen ryhmissä. Sirkusharrastuksessa opitaan turvallisen ja pitkäjänteisen harjoittelun periaatteita alusta asti. Monipuolinen lajikirjo tarjoaa jokaiselle oppilaalle mahdollisuuden löytää omat vahvuutensa. Jokainen on jossakin lajissa taitava! Toisaalta sirkustaiteen parissa eivät haasteet ja uuden oppimisen mahdollisuudet lopu kesken.   

Kannustava ja positiivinen toimintakulttuuri antaa jokaiselle yksilölle mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä omana itsenään. Tekemisen ilo, yhteistyö ja yhdessä oppiminen kannattelevat toimintaa. Tavoitteena on oppia sirkustaiteen perusteita ikätasolle sopivasti ja saada iloa sirkustaiteesta tekijänä ja kokijana.    

Oppilasta ohjataan oman oppimisen reflektointiin, itseohjautuvuuteen sekä sitoutuneeseen ja pitkäjänteiseen harjoitteluun. Opinnot tukevat oppilaan kasvua, identiteetin rakentumista ja lisäävät itsetuntemusta. Opinnot vahvistavat luovuutta, edellytyksiä osallisuuteen sekä laaja-alaista kulttuurista osaamista kehittämällä pitkäjännitteisesti oppilaiden tietoja ja taitoja. 

Esityksiä, katselmuksia, monitaiteisia teoksia ja yhteistyöprojekteja  

Sirkustaiteen opintopolun aikana oppilas pääsee esiintymään keskenään erilaisissa pienemmissä ja suuremmissa teoksissa sekä yhteistyöproduktioissa oman ryhmänsä kanssa. Mm. useiden ryhmien yhteiset sirkusesitykset, monitaiteiset näyttämöteokset sekä oman sirkusnumeron valmistaminen kuuluvat laajan oppimäärän opetussuunnitelmaan. Ryhmät myös hakeutuvat mahdollisuuksien mukaan katselmuksiin ja tapahtumiin sekä toteuttavat tilausesityksiä.

Esitysten valmistaminen onkin yksi sirkustaiteen keskeinen oppimisen muoto. Esiintymistä harjoitellaan sekä ryhmässä, että pienemmissä kokoonpanoissa tutustuen esityskokonaisuuden rakentamiseen. Vastuuta omasta päälajiharjoittelusta ja sirkusnumeron rakentamisesta annetaan ja saadaan vuosi vuodelta enemmän. Taiteellinen prosessi, musiikin tulkinnasta hahmotyöskentelyyn ja visuaaliseen ilmeeseen tulevat tutuksi samalla, kun sirkustaiteen tuntemus ja tekniikoiden osaaminen kehittyvät.