Taiteen perusopetus

Tämän sivun sisältö:

Taiteen perusopetus lyhyesti

Taiteen perusopetus on paikallisissa taideoppilaitoksissa vapaa-ajalla annettavaa taidekasvatusta, joka tarjoaa lapsille ja nuorille suunnitelmallista ja pitkäjänteistä taideaineiden opetusta. Opetus noudattaa valtakunnallista opetussuunnitelmaa, jota toteutetaan kouluissa alan ammattilaisten toimesta. Opetusta on tarjolla laajasti eri puolilla Suomea ja oppilaitoksen mukaan opetusta annetaan yhdeksästä eri taiteenalasta. Taiteen perusopetuksen luonteeseen kuuluu, että se on kaikille avointa, saavutettavaa ja opiskelun voi aloittaa matalalla kynnyksellä.

Varsinaisen taiteen perusopetuksen voi aloittaa kouluikäisenä, mutta sitä nuoremmat voivat osallistua eri taideaineita lempeästi esitteleviin ja johdatteleviin monitaiteellisiin varhaisiän ryhmiin. Vaikka taiteen perusopetus on suunnattu ensisijaisesti lapsille ja nuorille, myös aikuisten kiinnostus taiteiden opiskeluun kasvaa jatkuvasti. Useat oppilaitokset tarjoavatkin nyt myös aikuisille soveltuvaa opetusta.

Kansainvälisesti ainutlaatuista taidekasvatusta – ei kerhotoimintaa

Suomessa annettava taiteen perusopetus on kansainvälisesti hyvin ainutlaatuista. Vuosikymmenten aikana taiteen perusopetuksesta on kasvanut arvostettu ja vakiintunut osa suomalaista koulutusjärjestelmää, jonka toimintaa ohjaavat Opetushallituksen taiteen perusopetuksesta antamat lait ja asetukset. 

Koska taideopettajien ja rehtoreiden kelpoisuudet on määritelty varsin tarkasti ja korkealle tasolle, poikkeaa taiteen perusopetus perinteisestä harrastus- ja kerhotoiminnasta huomattavasti. Taiteen perusopetus avaa siihen osallistuvalle lapselle ja nuorelle elinikäisen taidesuhteen maailman ja itsensä ymmärtämisen ja kasvun polun.

Lapset ja nuoret osana hyvinvoivaa Oulua

Oulun taidekoulussa annettavalla taiteen perusopetuksella on merkittävä rooli lasten ja nuorten hyvinvoinnissa. Oulun kaupungin taiteen perusopetusta tuottavana oppilaitoksena Oulun taidekoulu pystyy tarjoamaan edullisia ja laadukkaita taiteen harrastusmahdollisuuksia, jotka tukevat lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä.

Panostus taideopetukseen on merkittävässä osassa myös Oulun kaupungin Lapsiystävällinen kunta -toimintamallissa, joka korostaa harrastusmahdollisuuksien ja kulttuurin tärkeyttä lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien näkökulmasta. Taiteen perusopetuksen ja Oulun taidekoulun tehtävä ei näin ollen rajoitu vain taiteen opettamiseen, vaan ne ovat osa laajempaa kokonaisuutta, jolla vahvistetaan lasten asemaa, osallisuutta ja alueellista hyvinvointia.

Taiteen perusopetus lukuina

424
oppilaitosta ja 1 225 sivutoimipistettä.
128 000
oppilasta (enemmän kuin lukiolaisia).
267
kuntaa tarjoaa taiteen perusopetusta (noin 86 % Suomen kunnista).
9
eri taiteenalaa (arkkitehtuuri, kuvataide, käsityö, mediataiteet, musiikki, sanataide, sirkus, tanssi ja teatteritaide).
15 000
tapahtumaa vuodessa (esitykset, konsertit, näyttelyt ja tapahtumat ovat osa opetussuunnitelmaa).