Ilmoittautuminen

Ohjeita ilmoittautujalle

Miten ilmoit­tau­tu­mis­palvelu toimii?

Mihin ryhmiin voin hakea?

Noudata annettuja ikäryhmiä

Maksupe­rusteet ja lukukausi­maksun maksaminen

Alennukset

Paikan peruminen

Lukujär­jestys

Tietosuoja ja henkilö­tietojen käsittely