Ilmoittautuminen

Ohjeita uusille ilmoittautujalle

Miten ilmoit­tau­tu­mis­palvelu toimii?

Mihin ryhmiin voin hakea?

Noudata annettuja ikäryhmiä

Maksupe­rusteet ja lukukausi­maksun maksaminen

Alennukset

Paikan peruminen

Lukujär­jestys

Tietosuoja ja henkilö­tietojen käsittely

Ohjeita jatkoilmoittautujille

Tämä ohje koskee ainoastaan Oulun taidekoulun nykyisiä oppilaita ja jatkoilmoittautumista.

Jatkoilmoittautumisaika 27.3.–10.4.2024

MONITAITEINEN OULUN TAIDEKOULU JA TAITEEN PERUSOPETUS 

Monialaisena taiteen oppilaitoksena Oulun taidekoulun tehtävänä on kannustaa taiteen kentän laaja-alaiseen ymmärtämiseen  monialaisena kokonaisuutena ja kehittää taiteiden välistä yhteistyötä.  Taiteen perusopetus luo edellytyksiä taiteen ja taidekasvatuksen  kehittämiselle Suomessa. Kehittämistyötä Oulun taidekoulussa toteutetaan  yhteistyössä taiteenperusopetuksen jäsenliittojen ja useiden  yhteistyökumppaneiden kanssa paikallisesti, valtakunnallisesti ja  kansainvälisesti. 

Taiteen perusopetus on  ensisijaisesti 3–21-vuotiaille lapsille ja nuorille tarkoitettua tasolta  toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta. Opetusta annetaan yleisen  tai laajan oppimäärän mukaan. Taiteen perusopetuksen tehtävänä on  tarjota oppilaille mahdollisuuksia opiskella taidetta pitkäjänteisesti,   päämäärätietoisesti ja omien kiinnostuksen kohteiden  suuntaisesti. Opetuksella edistetään taidesuhteen kehittymistä ja  elinikäistä taiteen  harrastamista. Opetus kehittää taiteenalalle  ominaista osaamista ja  antaa valmiuksia hakeutua taiteenalojen ammatilliseen koulutukseen. Taiteen perusopetusta järjestetään noin 250 kunnassa eri puolilla maata  ja opetusta on tarjolla noin 80% Suomen kunnista. 

Yleistä  

Jatkoilmoittautuminen koskee ainoastaan Oulun taidekoulun nykyisiä oppilaita. Lukukausimaksua ei makseta jatkoilmoittautumisen yhteydessä. Jatkoilmoittautumisessa valitset missä ryhmässä jatkat, teet lisävalintoja (ilmoita lisävalinnat myös kohdassa "Lisätietoa järjestäjille"), ilmoitat taideaineen vaihdosta tai teet lopettamisilmoituksen.  

Täytä tiedot aina molempien huoltajien osalta tietojensaantioikeuden varmistamiseksi.  

Lukujärjestyksen julkaisu ja peruutukset  

Lukuvuoden 2024–2025 lukujärjestys julkaistaan kesäkuussa koulun kotisivuilla ja lähetetään jatkoilmoittautujille sähköpostilla. Mahdolliset peruutukset tulee tehdä mahdollisimman pian lukujärjestyksen julkaisun jälkeen, jotta vapaat paikat voidaan täyttää elokuun uusien oppilaiden hakeutumisen yhteydessä.  

Mikäli teillä on kysyttävää ryhmävalinnoista, olettehan yhteydessä vastaaviin opettajiin:  

Teatteri- ja sirkustaide anna.myllyla@ouka.fi p. 040 184 1758  

Tanssitaide: miina.kansanniva@eduouka.fi p. 040 589 3647 (29.4.2024 alkaen Nellinoora Paju, nellinoora.paju@ouka.fi 040 589 3647)   

Visuaalinen taide: (animaatio, mediaetsivät, kuvataide, sarjakuva sekä arkkitehtuuri, kuvataide ja käsityö): paivi.paakinaho@eduouka.fi p. 040 628 8909  

Pidätämme itsellämme oikeuden lukujärjestysmuutoksiin.  

Lukukausimaksut  

Olemme harmonisoimassa lukukausimaksuja yhdenmukaisiksi taideaineiden välillä, joten niihin on tulossa pieniä korotuksia lukuvuonna 2024–2025 taideaineesta riippuen. Lukukausimaksut ovat voimassa olevan hinnaston mukaisia (ks. Oulun taidekoulun hinnasto ja maksuperusteet) Maksulinkki syyslukukauden lukukausimaksusta lähetetään asiakkaille syyskuussa 2024. Ilmoitamme tarkemman päivämäärän elokuussa.  

Sähköinen ilmoittautuminen  

Ilmoittautuminen toimii verkkokaupassa. Lisää ostoskoriisi kohdasta Kurssit se ryhmä tai ryhmät, joissa jatkat opiskelua. Kts. Alla oleva ohjeistus. Lomakkeen Lisätietoa järjestäjille -kentässä voit ilmoittaa myös mahdolliset lisävalinnat.  

Mihin ryhmiin voin jatkoilmoittautua?  

Pääsääntö on, että nykyiset oppilaat ilmoittautuvat seuraavalle tasolle. Mikäli ryhmässä on ilmoitettu syntymävuosi, ilmoittaudu syntymävuotesi mukaiseen ryhmään. Poikkeuksena sirkustaide, josta on erilliset ohjeet.  

Esimerkki: Olen juuri nyt Baletti 2, Kuvataide 11–12 v ja Teatteritaiteen perusteet 1 (sv xxxx) ryhmässä, joten ilmoittaudun tulevan lukuvuoden Baletti 3, Kuvataide 12–13 v ja Teatteritaiteen perusteet 2 (syntymävuosi xxxx) ryhmiin.  

Sirkustaiteen jatkoilmoittautuminen  

Sirkustaiteessa ilmoittaudutaan samaan ryhmään, jossa olet nyt. Opettajat jakavat oppilaat ryhmiin, sekä siirtävät alkeisryhmistä jatkoryhmiin oppilaita. Sirkustaiteessa edetään ensisijaisesti taitotason mukaisesti ja vasta toissijaisesti iänmukaisesti.    

 • Seikkailusirkus on suunnattu alle kouluikäisille. Ilmoittaudu syntymävuoden mukaiseen ryhmään.  
 • Sirkus alkeet- ryhmiin ilmoittautuvat kaikki ryhmissä aiemminkin harrastaneet oppilaat, sekä ne oppilaat, jotka syksyllä aloittavat koulun.  
 • Jatkoryhmät ilmoittautuvat omaan vanhaan ryhmäänsä. Opettajat voivat tehdä mahdollisia siirtoja ryhmien välillä.  

Lisätietokenttään voit kirjata toiveen seuraavan vuoden ryhmästä. Sirkustaiteen opettajan tavoitat tarvittaessa sähköpostitse henna.ikonen@eduouka.fi.  

  

Haluan aloittaa entisten lisäksi uudessa ryhmässä tai vaihtaa taiteenalaa (A) tai lopettaa (B), mitä teen?  

A) Haluan aloittaa entisten lisäksi uudessa ryhmässä ja/tai vaihtaa taiteenalaa  

Valitse ikätason mukainen uusi ryhmä ostoskoriin ja kirjoita tieto myös ilmoittautumislomakkeen lisätietokenttään. Ohessa on apuna lista eri ryhmistä työtä helpottamaan. Jos haluat aloittaa tanssin tai sirkuksen, etkä tiedä missä ryhmässä aloittaisit, ole yhteydessä linjan vastaavan. Opettaja on tarvittaessa yhteydessä sinuun lisävalintojen suhteen.  

Esimerkki: ”Aloitan myös sirkuksen”  

Esimerkki: ”Vaihdan baletti alkeista kuvataiteeseen.”  

B) En halua/voi jatkaa Oulun taidekoulussa lukuvuonna 2024–2025  

Valitse ostoskoriin tuote ”Lopettamisilmoitus”. Voit jättää halutessasi Lisätietoja -kenttään mahdolliseen syyn lopettamisesta, terveiset tai antaa palautetta.  

Tanssituntien käyntikertojen ilmoittaminen  

Tanssilinjalla opiskelevat käyttävät ilmoittautumisen apuna tanssilinjan vastaavan opettajan laatimaa ohjetta (aputaulukko) oikean ryhmän löytämiseksi. Siirry tanssilinjan aputaulukkoon tästä linkistä (avautuu uuteen välilehteen).  

Tanssiryhmiin ilmoittautuneilta pyydetään merkitsemään lisätietoihin myös toivottujen käyntikertojen määrä.  

Esimerkki; ”Haluan käydä tunnilla kahdesti viikossa” tai ”2 x vko.”  

Lista lisävalinnoista  

Sirkustaide  

Tanssitaide  

 • Baletti  
 • Breikki  
 • Commercial Dance  
 • Danceworks  
 • Hiphop  
 • Kärkitossu  
 • Nykytanssi  
 • Showjazz  

Teatteritaide  

Visuaalinen taide  

 • Animaatio  
 • Arkkitehtuuri, kuvataide ja käsityö   
 • Kuvataide   
 • Mediaetsivät   
 • Sarjakuva  

Alle kouluikäisten ryhmät  

 • Taidekimara (kuva-, teatteri-, tanssi- ja sirkustaide)  
 • Seikkailusirkus (teatteri-, ja sirkustaide)  
 • Tarinataide (kuva- ja teatteritaide)  
 • Art and tales (visual art and theatre)  
 • Lastentanssi  
 • Tanssimix   
 • Children’s dance  (English is used as a supporting language)