Visuaalinen taide

Innostavaa, luovaa ja tasolta tasolle etenevää opetusta

Oulun taidekoulun Visuaalisen taiteen linja tarjoaa innostavaa, luovaa ja tasolta tasolle etenevää kuvataiteen, arkkitehtuuri, kuvataide ja käsityön, animaation sekä sarjakuvan opetusta lapsille ja nuorille. Visuaalisen taiteen opetus on taiteen perusopetusta, mikä tarkoittaa, että opinnot etenevät vuosittain tasolta toiselle. Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän voi suorittaa kuvataide- sekä arkkitehtuuri, kuvataide ja käsityö -ryhmissä opiskelemalla ja yleisen oppimäärän sarjakuvaa ja animaatiota opiskelemalla. Taiteen laajaa oppimäärää opiskeleva oppilas voi tehdä opintojen loppuvaiheessa taiteellisen lopputyön. 

Kaikki alkaa varhaisiän opinnoista

Visuaalisten taiteiden opintopolku alkaa varhaisiän opinnoista, jotka järjestetään monitaiteellisissa ryhmissä yhteistyössä teatteritaiteen ja Oulun taidekoulun muun taideopetuksen kanssa. Varhaisiän opinnot voi aloittaa jo noin 4-vuotiaana. Opinnot kuvataide- ja arkkitehtuuri, kuvataide ja käsityö -ryhmissä voi aloittaa 7-vuotiaana ja sarjakuva- ja animaatio- ryhmissä 8-vuotiaana. Opinnot on mahdollista aloittaa myöhemminkin minkä ikäisenä tahansa ja niitä voi jatkaa aina täysi-ikäiseksi asti.  

Erilaiset tekniikat, työtavat ja materi­aalien tuntemus

Opinnoissa harjoitellaan erilaisten tekniikoiden, välineiden ja materiaalien käyttöä omia töitä tekemällä. Kuvalliseen ilmaisuun tutustutaan tekemällä, tarkastelemalla ja tulkitsemalla teoksia sekä ympäristön visuaalisuutta monipuolisesti. Työskentelyn lähtökohtana ovat oppilaan omat mielikuvat, aistihavainnot, tunteet ja kokemukset. Tavoitteena on oppia oman visuaalisen taiteenalan perusteita ikätasolle sopivasti ja saada iloa taiteesta tekijänä ja kokijana.  

Työskentely tapahtuu ryhmässä, jossa iloitaan omasta ja toisten onnistumisesta, sekä uskalletaan ottaa riskejä uuden oppimisen äärellä toisia tukien. Oppilasta ohjataan oman oppimisen reflektointiin, itseohjautuvuuteen sekä sitoutuneeseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn. Opinnot tukevat oppilaan kasvua, identiteetin rakentumista ja lisäävät itsetuntemusta. Opinnot vahvistavat laaja-alaista kulttuurista osaamista kehittämällä pitkäjännitteisesti oppilaiden tietoja ja taitoja. 

Vaihtuvia teemoja, näyttelyitä ja yhteis­työ­pro­jekteja

Vuosittain Visuaalisen taiteen linjalla työskennellään yhteisen vaihtuvan teeman pohjalta ja osallistutaan omiin, paikallisiin sekä valtakunnallisiin tapahtumiin, näyttelyihin ja projekteihin. Vuoden lopussa järjestetään Visuaalisen taiteen linjan yhteinen Vuosinäyttely ja julkaistaan sarjakuvaryhmien sarjakuva-albumi Viiva ja Vuoden animaatiot.