Teatteritaide

Yhteistyötä, iloa ja innostusta; teatteriharrastus opettaa luovuutta ja osallisuutta hauskalla tavalla 

Oulun taidekoulun teatteritaiteen opetus on monipuolista, hauskaa ja laadukasta tasolta tasolle etenevää taideopetusta lapsille ja nuorille. Teatteritaiteen ryhmissä harjoitellaan laajasti teatterin tekemisen ydintaitoja. Työskentelyn keskiössä on oppilaiden oma toimijuus ja teatteritaiteen ilmaisumahdollisuuksiin tutustutaan itse tekemällä, kokeilemalla ja kokemalla.   

Taiteen perusopetuksessa opinnot etenevät vuosittain tasolta toiselle. Teatteritaiteessa Oulun taidekoulussa edetään taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaan. Teatteritaiteen laajan oppimäärän opintojen lopussa oppilas voi tehdä itsenäisen taiteellisen lopputyön ja saada todistuksen Teatteritaiteen taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opinnoista.  

Kaikki alkaa varhaisiän opinnoista  

Teatteritaiteen opintopolku alkaa varhaisiän taideopinnoista, jotka järjestetään monitaiteellisissa ryhmissä yhteistyössä kuva- ja sirkustaiteen sekä Oulun taidekoulun muun taideopetuksen kanssa. Teatteritaiteen ryhmissä voi aloittaa harrastuksen noin 8–9-vuotiaana. Harrastusryhmiin voi tulla mukaan myös myöhemmin minkä ikäisenä tahansa. Oppilas voi jatkaa taiteen perusopetuksen opetuksessa aina täysi-ikäiseksi asti.     

Itseilmaisua ja yhdessä kasvamista, teatteritaiteen tekijänä ja kokijana  

Opinnoissa tutustutaan teatteritaiteen perustaitoihin. Näytteleminen, teatterileikit ja -harjoitteet sekä dramaturgiset perusvalmiudet tulevat tutuiksi viikoittaisessa ryhmäopetuksessa. Pitkäjänteinen teatteriharrastus tarjoaakin erinomaisen mahdollisuuden oppia myös laajasti yhteistyö-, neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja 

Ryhmissä opiskellaan näyttämöllä oloa, äänenkäyttöä, roolin ottamista, fyysistä ilmaisua, tarinan rakentamista sekä tietysti esiintymistä. Kannustava ja positiivinen toimintakulttuuri antaa jokaisen yksilön kasvaa ja kehittyä omana itsenään turvallisessa ryhmässä. Tekemisen ilo, yhteistyö ja yhdessä oppiminen kannattelevat toimintaa. Tavoitteena on oppia teatteritaiteen perusteita ikätasolle sopivasti ja saada iloa teatteritaiteesta tekijänä ja kokijana.    

Oppilasta ohjataan oman oppimisen reflektointiin, itseohjautuvuuteen sekä sitoutuneeseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn. Opinnot tukevat oppilaan kasvua, identiteetin rakentumista ja lisäävät itsetuntemusta. Opinnot vahvistavat luovuutta, edellytyksiä osallisuuteen sekä laaja-alaista kulttuurista osaamista kehittämällä pitkäjänteisesti oppilaiden tietoja ja taitoja. 

Näytelmiä, katselmuksia, monitaiteisia teoksia ja yhteistyö­projekteja  

Teatteritaiteen opintopolun aikana oppilas pääsee esiintymään keskenään erilaisissa pienemmissä ja suuremmissa teoksissa sekä yhteistyöproduktioissa oman ryhmänsä kanssa. Mm. performanssi, monitaiteiset näyttämöteokset sekä valmiin näytelmätekstin toteutus kuuluvat laajan oppimäärän opetussuunnitelmaan. Ryhmät myös hakeutuvat mahdollisuuksien mukaan katselmuksiin ja yhteishankkeisiin. Esitysten valmistaminen onkin yksi teatteritaiteen keskeinen oppimisen muoto. Sitoutunut ponnistelu kohti yhteistä esitystä on tärkeä matka, jolla opitaan taiteellisen työskentelyn prosessi. Matkalle mahtuu epävarmuuden sietämistä, itsensä ylittämistä sekä palkitsevia onnistumisia, kun lopulta päästään näyttämölle.