Hakeutuminen

Hakeutuminen ja ajankohdat 2019

Oulun taidekouluun otetaan vuosittain uusia oppilaita kahtena pääasiallisena hakupäväivänä toukokuussa ja täydennyshakuna elokuussa. Tarjoamme aloituspaikkoja uusille oppilaille kouluun myös kevätlukukauden alussa, mikäli se on ryhmän tilanteen ja koon huomioon ottaen mahdollista.

Toukokuun 2019 hakupäivä: ma 20. – ti 21.5. klo 09-18
Elokuun 2019 täydennyshaku: ma 19. – ti 20.8. klo 09-18

 

Hakeutuminen tapahtuu täyttämällä oppilaspaikkahakemus, sekä muut tarvittavat linjakohtaiset sopimukset ja toimittamalla ne henkilökohtaisesti taidekoululle
yllä mainittujen hakupäivien yhteydessä.

Tulemalla henkilökohtaisesti Oulun taidekoululle hakupäivien aikana saat hakemuksen täytön/palautuksen yhteydessä heti tietää mahdollisesta vapaasta paikasta tai joutumisesta varasijalle.

Hakemukset käsitellään vastaanottojärjestyksessä ja muulla tavoin saapuneet hakemukset käsitellään vasta hakupäivien jälkeen. Hakemuksen voi täyttää vain hakijan huoltaja tai 18 vuotta täyttänyt. Allekirjoitetun hakemuksen voi tilaisuuteen toimittaa myös huoltajan valtuuttama henkilö.

Hakutilaisuus järjestetään yllä mainituin ajankohdin Nuottasaari-talolla

Käyntiosoite: Isokatu 94, 90120
Postiosoite: PL 8, 90015 Oulun kaupunki