Animaatio

Animaatio 8–10 v

Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä.

Animaatio-opintojen tavoitteena on oppia animaatioilmaisua. Animaatio-opinnoissa suunnitellaan tarina, tehdään käsikirjoitus sekä toteutetaan hahmoja, taustoja ja lavasteita. Tunneilla opitaan tekemään animaatioelokuvia, animaation eri tekniikoita sekä sujuvan tarinan ja viestin kertomista liikkuvan kuvan keinoin. Niiden aikana harjoitellaan valaistusta, kuvaamista, leikkaamista, äänitystä, tekstitystä ja efektien lisäämistä animaatioon. Tunneilla käytettyjä animaatio-tekniikoita ovat mm. paperi- ja vaha-animaatiot, stop motion -animaatiot, ja tietokoneanimaatiot. Työskentely tunneilla tapahtuu yksin, pienissä ryhmissä tai pareittain. 

Animaation tekemisen eri tekniikoita ja tyylilajeja käsitellään oppilaiden ikätasot huomioiden, niiden vaikeustason lisääntyessä oppilaan kasvaessa. Tavoitteena on kokea iloa omasta osaamisesta ja kehittymisestä sekä oppia toimimaan ryhmässä. Kevätlukukauden päätteeksi julkaistaan oppilaiden omat Vuoden animaatiot kevätnäyttelyssämme, jonne kaikki oppilaat saavat oman animaationsa esille.

Animaatio 10–13 v

Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä.

Animaatio-opintojen tavoitteena on oppia animaatioilmaisua. Animaatio-opinnoissa suunnitellaan tarina, tehdään käsikirjoitus sekä toteutetaan hahmoja, taustoja ja lavasteita. Tunneilla opitaan tekemään animaatioelokuvia, animaation eri tekniikoita sekä sujuvan tarinan ja viestin kertomista liikkuvan kuvan keinoin. Niiden aikana harjoitellaan valaistusta, kuvaamista, leikkaamista, äänitystä, tekstitystä ja efektien lisäämistä animaatioon. Tunneilla käytettyjä animaatio-tekniikoita ovat mm. paperi- ja vaha-animaatiot, stop motion -animaatiot, ja tietokoneanimaatiot. Työskentely tunneilla tapahtuu yksin, pienissä ryhmissä tai pareittain. 

Animaation tekemisen eri tekniikoita ja tyylilajeja käsitellään oppilaiden ikätasot huomioiden, niiden vaikeustason lisääntyessä oppilaan kasvaessa. Tavoitteena on kokea iloa omasta osaamisesta ja kehittymisestä sekä oppia toimimaan ryhmässä. Kevätlukukauden päätteeksi julkaistaan oppilaiden omat Vuoden animaatiot kevätnäyttelyssämme, jonne kaikki oppilaat saavat oman animaationsa esille.

Animaatio yli 13 v

Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä, jatkotaso.

Animaatio-opintojen tavoitteena on oppia animaatioilmaisua. Animaatio-opinnoissa suunnitellaan tarina, tehdään käsikirjoitus sekä toteutetaan hahmoja, taustoja ja lavasteita. Tunneilla opitaan tekemään animaatioelokuvia, animaation eri tekniikoita sekä sujuvan tarinan ja viestin kertomista liikkuvan kuvan keinoin. Niiden aikana harjoitellaan valaistusta, kuvaamista, leikkaamista, äänitystä, tekstitystä ja efektien lisäämistä animaatioon. Tunneilla käytettyjä animaatio-tekniikoita ovat mm. paperi- ja vaha-animaatiot, stop motion -animaatiot, ja tietokoneanimaatiot. Työskentely tunneilla tapahtuu yksin, pienissä ryhmissä tai pareittain. 

Animaatio-opintojen jatkotasolla oppilaan taitojen ja tietojen syveneminen jatkuu. Oppilas oppii uusia työmenetelmiä ja hyödyntämään niitä omassa työskentelyssään. Jatkotasolla tutustutaan dramaturgiaan, tarinankerronnataan ja animaatiotaiteeseen osana taidekenttää laajemmin. Oppilasta rohkaistaan kehittymään animaation tekijänä ja löytämään uusia keinoja itseilmaisuun animaatiotaiteen avulla. Tavoitteena on kokea tekemisen sekä osaamisen iloa pitkäjännitteisen ja tavoitteellisen harjoittelun kautta sekä kertoa animaatioilmaisun keinoin omaperäisiä tarinoita. 

Kevätlukukauden päätteeksi julkaistaan oppilaiden omat Vuoden animaatiot kevätnäyttelyssämme, jonne kaikki oppilaat saavat oman animaationsa esille.