Arkkitehtuuri, kuvataide ja käsityö

Arkkitehtuuri, kuvataide ja käsityö 7–9 v

Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä, perustaso.

Arkkitehtuuri, kuvataide ja käsityön perustason opinnossa tutustutaan arkkitehtuuriin, kuvataiteeseen ja käsitöihin tekemällä ja kokemalla. Omia töitä tehdään esimerkiksi maalaamalla, piirtämällä, savesta, rakentelemalla ja käsityötekniikoin. Opinnoissa tutustutaan erilaisiin taiteen tekemisen tekniikoihin ja välineisiin.

Perustason keskeisiä tavoitteita on oppia perustekniikoita, ilmaisu- ja työskentelytaitoja sekä oppia käyttämään erilaisia materiaaleja ja välineitä. Opinnoissa tutustutaan rakennettuun ympäristöön, luontoon, käsitöihin ja kuvataiteisiin. Tavoitteena on kokea iloa omasta osaamisesta ja kehittymisestä, sekä oppia toimimaan ryhmässä. Vuosittain osallistutaan yhteisiin projekteihin, tapahtumiin ja näyttelyihin.

Arkkitehtuuri, kuvataide ja käsityö 9–11 v

Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä, perustaso.

Arkkitehtuuri, kuvataide ja käsityön perustason opinnossa tutustutaan arkkitehtuuriin, kuvataiteeseen ja käsitöihin tekemällä ja kokemalla. Omia töitä tehdään esimerkiksi maalaamalla, piirtämällä, savesta, rakentelemalla, valokuvaamalla, kuvanveiston tekniikoin ja käsityön työtapojen avulla. Opinnoissa harjoitellaan erilaisia taiteen tekemisen tekniikoita ja välineiden käyttöä sekä tutustutaan rakennettuun ympäristöön, luontoon, käsitöihin ja kuvataiteisiin.

Perustason keskeisiä tavoitteita on oppia perustekniikoita, ilmaisu- ja työskentelytaitoja sekä oppia käyttämään erilaisia materiaaleja ja välineitä. Tavoitteena on kokea iloa omasta osaamisesta ja kehittymisestä, sekä oppia toimimaan ryhmässä. Vuosittain osallistutaan yhteisiin projekteihin, tapahtumiin ja näyttelyihin.

Arkkitehtuuri, kuvataide ja käsityö 10–12 v

Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä, perustaso.

Arkkitehtuuri, kuvataide ja käsityön perustason opinnossa tutustutaan arkkitehtuuriin, kuvataiteeseen ja käsitöihin tekemällä ja kokemalla. Omia töitä tehdään esimerkiksi maalaamalla, piirtämällä, savesta, rakentelemalla, valokuvaamalla, grafiikan menetelmin, kuvanveiston tekniikoin ja käsityön työtapojen avulla. Opinnoissa harjoitellaan erilaisia taiteen tekemisen tekniikoita ja välineiden käyttöä sekä tutustutaan rakennettuun ympäristöön, luontoon, käsitöihin ja kuvataiteisiin.

Perustason keskeisiä tavoitteita on oppia perustekniikoita, ilmaisu- ja työskentelytaitoja sekä oppia käyttämään erilaisia materiaaleja ja välineitä. Tavoitteena on kokea iloa omasta osaamisesta ja kehittymisestä, sekä oppia toimimaan ryhmässä. Vuosittain osallistutaan yhteisiin projekteihin, tapahtumiin ja näyttelyihin.

Arkkitehtuuri, kuvataide ja käsityö 11–13 v

Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä, jatkotaso.

Arkkitehtuuri, kuvataide ja käsityön jatkotason opinnoissa jatketaan monipuolisesti erilaisten tekniikoiden ja työskentelytaitojen opiskelua. Opinnossa tutustutaan tarkemmin eri materiaaleihin ja välineisin, sekä niiden merkitykseen tekemiselle ja ilmaisulle. Töitä tehdään esimerkiksi maalaamalla, piirtämällä, savesta, rakentelemalla, valokuvaamalla, grafiikan keinoin sekä hyödyntämällä käsityön työtapoja ja materiaaleja. 

Tekemällä pyritään lisäämään ymmärrystä erilaisista visuaalisista ilmaisukeinoista ja niiden taustoista ja tätä kautta kehittämään omakohtaista ja elämyksellistä taidesuhdetta. Opinnoissa lisätään valmiuksia keskustella visuaalisen taiteen, käden taitojen ja erilaisten ympäristöjen ilmiöistä harjoittelemalla keskustelua omista teoksista sekä arkkitehtuurista, kuvataiteesta ja käsitöistä. Vuosittain osallistutaan yhteisiin projekteihin, tapahtumiin ja näyttelyihin.

Tekemällä pyritään lisäämään ymmärrystä erilaisista visuaalisista ilmaisukeinoista ja niiden taustoista ja tätä kautta kehittämään omakohtaista ja elämyksellistä taidesuhdetta. Opinnoissa lisätään valmiuksia keskustella visuaalisen taiteen, käden taitojen ja erilaisten ympäristöjen ilmiöistä harjoittelemalla keskustelua omista teoksista sekä arkkitehtuurista, kuvataiteesta ja käsitöistä. Vuosittain osallistutaan yhteisiin projekteihin, tapahtumiin ja näyttelyihin.

Arkkitehtuuri, kuvataide ja käsityö yli 13 v

Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä, syventävä taso.

Arkkitehtuuri, kuvataide ja käsityön jatkotason opinnoissa jatketaan monipuolisesti erilaisten tekniikoiden ja työskentelytaitojen opiskelua. Opinnossa tutustutaan tarkemmin eri materiaaleihin ja välineisin, sekä niiden merkitykseen tekemiselle ja ilmaisulle. Töitä tehdään esimerkiksi maalaamalla, piirtämällä, savesta, rakentelemalla, valokuvaamalla, grafiikan keinoin sekä hyödyntämällä käsityön työtapoja ja materiaaleja. 

Tekemällä pyritään lisäämään ymmärrystä erilaisista visuaalisista ilmaisukeinoista ja niiden taustoista ja tätä kautta kehittämään omakohtaista ja elämyksellistä taidesuhdetta. Opinnoissa lisätään valmiuksia keskustella visuaalisen taiteen, käden taitojen ja erilaisten ympäristöjen ilmiöistä harjoittelemalla keskustelua omista teoksista sekä arkkitehtuurista, kuvataiteesta ja käsitöistä. Vuosittain osallistutaan yhteisiin projekteihin, tapahtumiin ja näyttelyihin.

Arkkitehtuuri, kuvataide ja käsityö yli 15

Arkkitehtuuri, kuvataide ja käsityön syventävän tason opinnoissa pyritään kohti oman ilmaisun ja omien kiinnostuksen kohteiden löytymistä arkkitehtuurin, kuvataiteen ja käsityön maailmoista. Opinnoissa vahvistetaan omaa ilmaisua, kädentaitoja, materiaalinhallintaa ja tekniikoiden osaamista vastaamaan itseasetettuja tavoitteita ja sisältöjä. Päämääränä on omakohtaisen, avoimen ja myönteisen suhteen kehittyminen visuaalisiin taiteisiin kokijana ja tekijänä. Tavoitteena on osata arvioida, kommentoida ja osallistua arkkitehtuurista, kuvataiteesta ja käsitöistä käytävään keskusteluun. 

Tavoitteena on kyetä itsenäiseen työskentelyyn haluamillaan taiteellisen työskentelyn ilmaisukeinoilla, menetelmillä ja välineillä  opintojen loppuvaiheessa. Tämän opintokokonaisuuden lopulla opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän lopputyö, joka sisältää taiteellisen teoksen sekä teoksen syntyprosessia, sisältöä ja omia tavoitteita avaavan portfolion.