Arkkitehtuuri ja käsityö

Arkkitehtuurin ja käsityön opetusta annetaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaisesti. Opetusta annetaan integroituna opetukseen:
Integroitu opetus 7-10 – vuotiaat sis. arkkitehtuuri, käsityö ja muun muassa teatteritaide.
Integroitu opetus yli 10 – vuotiaat sis. arkkitehtuuri, käsityö ja kuvataide.

Arkkitehtuuriopinnoissa tutustutaan arkkitehtuurin osa-alueisiin monenlaisten fantasiatehtävien ja konkreettisten kohteiden avulla. Kuvallista ja rakenteellista ilmaisua kehitetään muun muassa rakentamalla, piirtämällä, maalaamalla ja valokuvaamalla.

Käsityöopinnoissa tutustutaan uusiin ja vanhoihin kädentaitoihin, materiaaleihin ja esineympäristöihin. Tunneilla valmistetaan erilaisia käyttötuotteita ja taidekäsitöitä sekä perehdytään tuotesuunnitteluun perusteisiin.