Esittävä taide

Esittävän taiteen linja

Sirkustaiteen esiintyjä Oulun taidekoulussa

Teatteri- ja sirkustaide – kohti omaa taiteilijuutta

Esittävän taiteen linjalla opiskellaan teatteri- ja sirkustaidetta taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaan. Laajan oppimäärän opinnot ajoittuvat Oulun taidekoulussa noin 12 vuoden ajalle ja alkavat yleensä noin seitsemän vuoden iässä. Mukaan voi tulla myöhemminkin, eikä ryhmiä suljeta uusilta oppilailta missään vaiheessa. Tiettyihin sirkustaiteen edistyneempiin ryhmiin voidaan edellyttää aiempaa harrastuneisuutta ja taitoja, mutta esimerkiksi teatteritaiteen opinnot voi aloittaa milloin vain, myös ilman aiempaa kokemusta. Ennen kouluikää voi osallistua laadukkaisiin varhaisiän opintoihin, joissa lapsen ilo, elämys ja kokemus taiteen tekijänä ovat keskiössä. 

Teatteritaide 

Perusopintojen alkutaipaleella tutustutaan leikkien ja hauskojen harjoitusten kautta teatteritaiteen perustaitoihin. Opinnoissa harjoitellaan näyttämöllä oloa, äänenkäyttöä, roolin ottamista ja tarinan rakentamista sekä tietysti esiintymistä. Ryhmäopetuksen keskiössä on vuorovaikutus ja luottamus ryhmään. Ryhmillä voi olla keskenään hyvin erilainen toimintakulttuuri ja huumori mutta jokaisessa tekemisen ilo, yhteistyö ja yhdessä oppiminen kannattelevat toimintaa. Ryhmissä syntyykin usein tärkeitä ja pitkäaikaisia ystävyyssuhteita. 

Opintojen edetessä taidot syvenevät ja ymmärrys draamankaaresta, teatterin yhteiskunnallisesta roolista sekä taiteen vaikutusmahdollisuuksista avautuvat. Yksilöinä oppilaat saavat kasvaa omalla polullaan, itselleen tavoitteita asettaen ja osaamistaan haastaen. Rohkeus kasvaa ryhmässä ja ryhmän täydellä tuella. Sitoutunut ponnistelu kohti yhteistä esitystä on tärkeä matka , jolla opitaan taiteellisen työskentelyn prosessi. Matkalle mahtuu epävarmuuden sietämistä, itsensä ylittämistä sekä valtavia onnistumisia, kun lopulta päästään näyttämölle. 

Sirkustaide 

Sirkusalkeissa tutustutaan laajasti sirkustaiteen lajikirjoon kannustavassa ja innostavassa ympäristössä. Turvallisen ja pitkäjänteisen harjoittelun periaatteet tulevat tutuiksi jo opintopolun alkutaipaleella. Sirkustaiteen monipuolinen lajikirjo tarjoaa jokaiselle oppilaalle mahdollisuuden löytää omat vahvuutensa. Jokainen on jossakin lajissa taitava! Toisaalta sirkustaiteen parissa eivät haasteet ja uuden oppimisen mahdollisuudet koskaan lopu kesken. Esiintymistä harjoitellaan sekä ryhmässä, että pienemmissä kokoonpanoissa tutustuen esityskokonaisuuden rakentamiseen. 

Opintojen edetessä oppilaat valitsevat itselleen yhden tai useampia päälajeja, joiden harjoitteluun keskitytään. Osaamista syvennetään niin sirkustekniikan kuin ilmaisunkin saralla, unohtamatta sirkuslajien monipuolista harjoittelua. Vastuuta omasta päälajiharjoittelusta ja sirkusnumeron rakentamisesta annetaan ja saadaan vuosi vuodelta enemmän. Taiteellinen prosessi, musiikin tulkinnasta hahmotyöskentelyyn ja visuaaliseen ilmeeseen tulevat tutuksi samalla, kun sirkustaiteen tuntemus ja tekniikoiden osaaminen kehittyvät.