Kuvataide

Kuvataide 7–8 v

Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä, perustaso.

Kuvataiteen opinnoissa harjoitellaan perustekniikoita, ilmaisu- ja työskentelytaitoja ja -tapoja sekä opitaan käyttämään tekemiseen tarvittavia materiaaleja ja välineitä. Oppilaat tekevät töitä erilaisilla tekniikoilla, joita ovat esimerkiksi piirustus, maalaus, kuvanveisto, rakentelu, sekatekniikat ja savityöt. Tekniikoita käytetään monipuolisesti oppilaiden ikätasot huomioiden. Opinnoissa tutustutaan kuvataiteisiin ja taideteoksiin sekä tehdään visuaalista kulttuuria ja sen sanastoa tutuksi. 

Tavoitteena on kokea iloa omasta osaamisesta ja kehittymisestä sekä oppia toimimaan ryhmässä. Vuosittain osallistutaan yhteisiin projekteihin, tapahtumiin ja näyttelyihin.

Kuvataide 8–9 v

Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä, perustaso.

Kuvataiteen opinnoissa harjoitellaan perustekniikoita, ilmaisu- ja työskentelytaitoja ja -tapoja sekä opitaan käyttämään tekemiseen tarvittavia materiaaleja ja välineitä. Oppilaat tekevät töitä erilaisilla tekniikoilla, joita ovat esimerkiksi piirustus, maalaus, kuvanveisto, rakentelu, sekatekniikat ja savityöt. Tekniikoita käytetään monipuolisesti oppilaiden ikätasot huomioiden. Opinnoissa tutustutaan kuvataiteisiin ja taideteoksiin sekä tehdään visuaalista kulttuuria ja sen sanastoa tutuksi. 

Tavoitteena on kokea iloa omasta osaamisesta ja kehittymisestä sekä oppia toimimaan ryhmässä. Vuosittain osallistutaan yhteisiin projekteihin, tapahtumiin ja näyttelyihin.

Kuvataide 9–10 v

Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä, perustaso.

Kuvataiteen opinnoissa harjoitellaan perustekniikoita, ilmaisu- ja työskentelytaitoja ja -tapoja sekä opitaan käyttämään materiaaleja ja välineitä. Oppilaat tekevät töitä erilaisilla tekniikoilla, joita ovat esimerkiksi piirustus, maalaus, kuvanveisto, rakentelu, sekatekniikat ja savityöt. Tekniikoita käytetään monipuolisesti oppilaiden ikätasot huomioiden, niiden vaikeustason lisääntyessä oppilaan kasvaessa. Opinnoissa tutustutaan kuvataiteisiin ja taideteoksiin sekä tehdään visuaalista kulttuuria ja sen sanastoa tutuksi. 

Tavoitteena on kokea iloa omasta osaamisesta ja kehittymisestä sekä oppia toimimaan ryhmässä. Vuosittain osallistutaan yhteisiin projekteihin, tapahtumiin ja näyttelyihin.

Kuvataide 9–11 v

Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä, perustaso.

Kuvataiteen opinnoissa harjoitellaan perustekniikoita, ilmaisu- ja työskentelytaitoja ja -tapoja sekä opitaan käyttämään materiaaleja ja välineitä. Oppilaat tekevät töitä erilaisilla tekniikoilla, joita ovat esimerkiksi piirustus, maalaus, kuvanveisto, rakentelu, sekatekniikat ja savityöt. Tekniikoita käytetään monipuolisesti oppilaiden ikätasot huomioiden, niiden vaikeustason lisääntyessä oppilaan kasvaessa. Opinnoissa tutustutaan kuvataiteisiin ja taideteoksiin sekä tehdään visuaalista kulttuuria ja sen sanastoa tutuksi. 

Tavoitteena on kokea iloa omasta osaamisesta ja kehittymisestä sekä oppia toimimaan ryhmässä. Vuosittain osallistutaan yhteisiin projekteihin, tapahtumiin ja näyttelyihin.

Kuvataide 10–11 v

Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä, perustaso.

Kuvataiteen opinnoissa harjoitellaan perustekniikoita, ilmaisu- ja työskentelytaitoja ja -tapoja sekä opitaan käyttämään materiaaleja ja välineitä. Oppilaat tekevät töitä erilaisilla tekniikoilla, joita ovat esimerkiksi piirustus, maalaus, kuvanveisto, rakentelu, sekatekniikat ja savityöt. Tekniikoita käytetään monipuolisesti oppilaiden ikätasot huomioiden, niiden vaikeustason lisääntyessä oppilaan kasvaessa. Opinnoissa tutustutaan kuvataiteisiin ja taideteoksiin sekä tehdään visuaalista kulttuuria ja sen sanastoa tutuksi. 

Tavoitteena on kokea iloa omasta osaamisesta ja kehittymisestä sekä oppia toimimaan ryhmässä. Vuosittain osallistutaan yhteisiin projekteihin, tapahtumiin ja näyttelyihin.

Kuvataide 10–12 v

Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä, jatkotaso.

Arkkitehtuuri, kuvataide ja käsityön perustason opinnossa tutustutaan arkkitehtuuriin, kuvataiteeseen ja käsitöihin tekemällä ja kokemalla. Omia töitä tehdään esimerkiksi maalaamalla, piirtämällä, savesta, rakentelemalla, valokuvaamalla, grafiikan menetelmin, kuvanveiston tekniikoin ja käsityön työtapojen avulla. Opinnoissa harjoitellaan erilaisia taiteen tekemisen tekniikoita ja välineiden käyttöä sekä tutustutaan rakennettuun ympäristöön, luontoon, käsitöihin ja kuvataiteisiin.

Perustason keskeisiä tavoitteita on oppia perustekniikoita, ilmaisu- ja työskentelytaitoja sekä oppia käyttämään erilaisia materiaaleja ja välineitä. Tavoitteena on kokea iloa omasta osaamisesta ja kehittymisestä, sekä oppia toimimaan ryhmässä. Vuosittain osallistutaan yhteisiin projekteihin, tapahtumiin ja näyttelyihin.

Kuvataide 11–12 v

Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä, jatkotaso.

Kuvataiteen jatkotason opinnoissa käytetään monipuolisesti kuvataiteen materiaaleja, välineitä ja eri tekniikoiden ilmaisukeinoja. Pyritään kohti omakohtaisen taidesuhteen syntymistä visuaaliseen kulttuuriin ja taiteeseen tutustumisen kautta. Työskentelyn lähtökohtana ovat omat mielikuvat, aistihavainnot, tunteet ja kokemukset. Työskentelyssä käytettäviä tekniikoita ovat esimerkiksi piirustus, maalaus, kuvanveisto, rakentelu, keramiikka, grafiikka, kankaanpaino, tekstiilitekniikat, sekatekniikat ja valokuvaus. 

Tavoitteena on kokea tekemisen sekä osaamisen iloa pitkäjännitteisen ja tavoitteellisen harjoittelun kautta sekä lisätä taiteen kielen ja sanaston ymmärrystä. Vuosittain osallistutaan yhteisiin projekteihin, tapahtumiin ja näyttelyihin.

Kuvataide 12–13 v

Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä, jatkotaso.

Kuvataiteen jatkotason opinnoissa käytetään monipuolisesti kuvataiteen materiaaleja, välineitä ja eri tekniikoiden ilmaisukeinoja. Pyritään kohti omakohtaisen taidesuhteen syntymistä visuaaliseen kulttuuriin ja taiteeseen tutustumisen kautta. Työskentelyn lähtökohtana ovat omat mielikuvat, aistihavainnot, tunteet ja kokemukset. Työskentelyssä käytettäviä tekniikoita ovat esimerkiksi piirustus, maalaus, kuvanveisto, rakentelu, keramiikka, grafiikka, kankaanpaino, tekstiilitekniikat, sekatekniikat ja valokuvaus. 

Tavoitteena on kokea tekemisen sekä osaamisen iloa pitkäjännitteisen ja tavoitteellisen harjoittelun kautta sekä lisätä taiteen kielen ja sanaston ymmärrystä. Vuosittain osallistutaan yhteisiin projekteihin, tapahtumiin ja näyttelyihin.

Kuvataide 13–15 v

Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä, jatkotaso.

Kuvataiteen jatkotason opinnoissa käytetään monipuolisesti kuvataiteen materiaaleja, välineitä ja eri tekniikoiden ilmaisukeinoja. Pyritään kohti omakohtaisen taidesuhteen syntymistä visuaaliseen kulttuuriin ja taiteeseen tutustumisen kautta. Työskentelyn lähtökohtana ovat omat mielikuvat, aistihavainnot, tunteet ja kokemukset. Työskentelyssä käytettäviä tekniikoita ovat piirustus, maalaus, kuvanveisto, rakentelu, keramiikka, grafiikka, kankaanpaino, tekstiilitekniikat, valokuvaus, sekatekniikat, monitaiteelliset sekä poikkitaiteelliset työskentelytavat.

Tavoitteena on kokea tekemisen sekä osaamisen iloa pitkäjännitteisen ja tavoitteellisen harjoittelun kautta sekä lisätä taiteen kielen ja sanaston ymmärrystä. Vuosittain osallistutaan yhteisiin projekteihin, tapahtumiin ja näyttelyihin.

Kuvataide 14–16 v

Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä, jatkotaso.

Kuvataiteen jatkotason opinnoissa käytetään monipuolisesti kuvataiteen materiaaleja, välineitä ja eri tekniikoiden ilmaisukeinoja. Pyritään kohti omakohtaisen taidesuhteen syntymistä visuaaliseen kulttuuriin ja taiteeseen tutustumisen kautta. Työskentelyn lähtökohtana ovat omat mielikuvat, aistihavainnot, tunteet ja kokemukset. Työskentelyssä käytettäviä tekniikoita ovat piirustus, maalaus, kuvanveisto, rakentelu, keramiikka, grafiikka, kankaanpaino, tekstiilitekniikat, valokuvaus, liikkuva kuva, sekatekniikat, monitaiteelliset sekä poikkitaiteelliset työskentelytavat.

Oppilasta ohjataan oman oppimisen reflektointiin, itseohjautuvuuteen sekä sitoutuneeseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn. Tavoitteena on kokea tekemisen sekä osaamisen iloa pitkäjännitteisen ja tavoitteellisen harjoittelun kautta sekä lisätä taiteen kielen ja sanaston ymmärrystä. Vuosittain osallistutaan yhteisiin projekteihin, tapahtumiin ja näyttelyihin.

Kuvataide 15–17

Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä, syventävä taso.

Kuvataiteen syventävän tason opinnoissa pyritään kohti oman ilmaisun ja kiinnostuksen kohteiden löytymistä taiteen maailmasta ja omakohtaisen taidesuhteen syntymistä. Omat taidot, tiedot, ajattelu ja ilmaisu syvenevät. Syventävien opintojen aikana testataan ja kokeillaan omia rajoja taiteentekijänä ja laajennetaan omaa mukavuusaluetta; opitaan uutta tekemisen kautta, luodaan itsestä positiivinen käsitys taiteen tekijänä ja kokijana. Työskentelyssä käytettäviä tekniikoita ovat piirustus, maalaus, kuvanveisto, rakentelu, keramiikka, grafiikka, kankaanpaino, tekstiilitekniikat, valokuvaus, sekatekniikat, monitaiteelliset sekä poikkitaiteelliset työskentelytavat.

Syventävien opintojen tavoitteena on kyetä itsenäiseen työskentelyyn ja osaamiseen haluamallaan taiteen osa-alueella opintojen loppuvaiheessa. Tavoitteena on myös osata arvioida, kommentoida ja osallistua keskusteluun taiteen eri ilmenemismuodoista. Tämän opintokokonaisuuden lopulla noin 18-vuotiaana opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä taiteen perusopetuksen kuvataiteen laajan oppimäärän lopputyö, joka sisältää taiteellisen teoksen sekä teoksen syntyprosesseista, sisällöstä ja omista tavoitteista kertovan portfolion.

Kuvataide yli 17 v

Taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä, syventävä taso.

Kuvataiteen syventävän tason opinnoissa pyritään kohti oman ilmaisun ja kiinnostuksen kohteiden löytymistä taiteen maailmasta ja omakohtaisen taidesuhteen syntymistä. Omat taidot, tiedot, ajattelu ja ilmaisu syvenevät. Syventävien opintojen aikana testataan ja kokeillaan omia rajoja taiteentekijänä ja laajennetaan omaa mukavuusaluetta; opitaan uutta tekemisen kautta, luodaan itsestä positiivinen käsitys taiteen tekijänä ja kokijana. Työskentelyssä käytettäviä tekniikoita ovat piirustus, maalaus, kuvanveisto, rakentelu, keramiikka, grafiikka, kankaanpaino, tekstiilitekniikat, valokuvaus, sekatekniikat, monitaiteelliset sekä poikkitaiteelliset työskentelytavat.

Syventävien opintojen tavoitteena on kyetä itsenäiseen työskentelyyn ja osaamiseen haluamallaan taiteen osa-alueella opintojen loppuvaiheessa. Tavoitteena on myös osata arvioida, kommentoida ja osallistua keskusteluun taiteen eri ilmenemismuodoista. Tämän opintokokonaisuuden lopulla noin 18-vuotiaana opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä taiteen perusopetuksen kuvataiteen laajan oppimäärän lopputyö, joka sisältää taiteellisen teoksen sekä teoksen syntyprosesseista, sisällöstä ja omista tavoitteista kertovan portfolion.