Kuvataide

Kuvataideopintojen aikana opiskellaan muun muassa seuraavia taiteenlajeja ja niiden tekniikoita sekä ilmaisukeinoja: Piirustus, maalaus, grafiikka, valokuvaus, kuvanveisto, keramiikka ja muu kolmiulotteinen ilmaisu.

Kuvataiteen opetusta annetaan taiteen perusopetuksen laajojen oppimäärien mukaisesti. Opinnot jakaantuvat varhaisiän (4 - 7v.), perus- (7 - 13v.) ja syventäviin opintoihin (13 – 18v.) Varhaisiän opinnot toteutetaan integroidusti teatteritaiteen kanssa. Syventäviä opintoja opiskelleilla on mahdollisuus tehdä päättötyö, joka on oppilaan itsenäinen taiteellinen ja kirjallinen projekti.