Lastentanssi

Lastentanssi ryhmiä on kolmentasoisia, ikäryhmästä riippuen. Lastentanssi etenee loogisesti lastentanssi ykkösestä kolmoseen. Opetusohjelmassa on pienten tanssien oppimista, luovia tehtäviä ja tanssitekniikan alkeita.

Lastentanssin tavoitteena on tuottaa lapselle iloa liikkumisesta, auttaa häntä tutustumaan omaan kehoonsa ja sen mahdollisuuksiin liikkua niin omaehtoisesti kuin ohjatulla tavalla.