Lastentanssi

Lastentanssi 1

Varhaisiän opinnot 4-7-vuotiaille.

Lastentanssin tavoitteena on auttaa lasta tutustumaan omaan kehoonsa ja sen mahdollisuuksiin liikkua ja tuottaa tanssiniloa mm. mielikuvien ja leikin avulla. Tunnin sisältö koostuu luovista leikeistä ja tehtävistä, tanssitekniikan alkeista ja pienistä tanssisommitelmista.

Opintoihin kuuluu vuosittaiset esitykset ja niihin valmistautuminen.

Pukeutuminen: vaattet joissa on mukava liikkua, tunneilla tanssitaan avojaloin, mutta voi myös halutessaan käyttää sukkia tai tossuja.

Lastentanssi 3

Varhaisiän opinnot 4-7-vuotiaille.

Lastentanssin tavoitteena on auttaa lasta tutustumaan omaan kehoonsa ja sen mahdollisuuksiin liikkua ja tuottaa tanssiniloa mm. mielikuvien ja leikin avulla. Tunnin sisältö koostuu mm. luovista tanssileikeistä ja tehtävistä, tanssitekniikan alkeista, pienistä tanssisommitelmista, akrobaattisista harjoituksista sekä tanssia ja luovuutta tukevien rekvisiittojen käytöstä esim. huivit, vanteet.

Opintoihin kuuluu vuosittaiset esitykset ja niihin valmistautuminen.

Pukeutuminen: vaattet joissa on mukava liikkua, tunneilla tanssitaan avojaloin, mutta voi myös halutessaan käyttää sukkia tai tossuja.