Taiteen perusopetusta antavan Oulun taidekoulun maksuperusteet ja hinnasto

Harmonisoimme lukukausimaksuja vuoteen 2026 saakka. Lukukausimaksu veloitetaan syys-ja kevätlukukaudelta erikseen.

 

Oulun taidekoulun hinnasto lukuvuonna 2023-2024

 
   

Tanssitaiteen linja

 
Tanssi, jossa lajien luonteeseen kuuluu opetustuntimäärän jakaminen useampaan käyntikertaan, maksuperusteet noudattavat perusperiaatetta.  
   
1x45min  75 €
1x60min  80 €
1x75/90min  90 €
1x 105-120min, tai 2x 60min 100 €
2x75-90min, tai 3x 60min tai 1x60+1x75min 115 €
3x 75/90min  150 €
4x 75/90 min  175 €
5x -rajaton  193 €
   

Visuaalisen taiteen linja

 
   
60 min 80 €
75-90min 90 €
105-120 min 100 €
135-150 min 110 €
165-180 min 115 €
   

Esittävän taiteen linja 

 
   

Sirkus 

 
Sirkus, jonka luonteeseen kuuluu opetustuntimäärän jakaminen useampaan käyntikertaan, maksuperusteet noudattavat perusperiaatetta ja tanssin perusteita.  
   
1x60 min 75 €
1x75 min/90 min 85 €
1x 105-120 min tai 2x 60 min 90 €
2x 75-90 min tai 3x 60 min 105 €
3x 75/90min  150 €
   

Teatteri

 
   
45 min 75 €
60 min 80 €
75-90 min 85 €
105-120 min 90 €
135-150 min 105 €
165-180 min 105 €
   

Monitaideryhmät

 
   
60 min 90 €
75-90 min 95 €
   
Monitaideryhmät opetus eriytettynä 45+45 min  
75-90 min 90 €
 

Maksukäytännöt

Oulun taidekoulussa on käytössä sähköinen ilmoittautumisjärjestelmä. Ilmoittautuminen tapahtuu koko lukuvuodeksi. Syyslukukaudella oppilaana olevan ei siis tarvitse ilmoittautua kevätlukukaudelle erikseen. Opetuskausi on 32 viikkoa. Lukukausimaksu maksetaan erikseen syys- ja kevätlukukaudelta.

Uusien oppilaiden tulee maksaa 1. lukukausimaksu ensisijaisesti jo ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautumisjärjestelmä ohjaa asiakkaan ilmoittautumisen jälkeen hänen verkkopankkiinsa. Mikäli maksun suorittaminen ei onnistu tulee asiasta olla yhteydessä hallintosihteeriin.

Vanhat oppilaat ilmoittautuvat keväällä jatkaviksi oppilaiksi ja he saavat maksulinkin syyslukukauden maksusta syyskuussa ja kevätlukukaudesta tammikuussa. Mikäli oppilas on valinnut opintoja useammalta linjalta, maksajalle lähetetään näistä erilliset maksulinkit.

Kurssimaksu palautetaan, mikäli ryhmä ei toteudu. Opetuskerta voidaan perua oppituntia korvaamatta kerran lukukauden aikana mm. opettaja sairastumisen, aattopäivän sattuessa opetuspäivälle tai muun yllättävän esteen sattuessa. Pyrimme kuitenkin aina hankkimaan sijaisen tai järjestämään opetuksen muulla tavoin.

Lukukausimaksut määräytyvät opetustuntimäärän mukaisesti. Varhaisiän monitaideryhmissä on tuplaopettajat, jonka vuoksi lukukausimaksu on suurempi. Lukukausimaksujen harmonisoinnin yhteydessä tulemme huomioimaan tämän myös sirkustaiteen maksujen osalta.

Oulun taidekoulu ei ota ilmoittautumisia vastaan, mikäli aiempia lukukausimaksuja on maksamatta.

Maksuhyvitykset ja alennukset

Mikäli osallistuja on yhtäjaksoisesti vähintään kuukauden sairaana (lääkärintodistus vaaditaan) tai muuttaa kesken lukukauden toiselle paikkakunnalle, lukukausimaksusta voidaan alentaa 15 % poissaolokuukautta kohden. Tämä edellyttää aina yhteydenottoa rehtoriin ja hallintosihteeriin.

Kaikissa laskutusasioissa voit olla yhteydessä hallintosihteeriin.

Sisaralennus

Oulun taidekoulussa on käytössä sisaralennus, joka on 10 € /sisarus toisesta sisaruksesta alkaen. Ennen kuin lukukausimaksu maksetaan, huoltajan tulee ilmoittaa alaikäisten lasten nimet ja opetusryhmät Oulun taidekoulun hallintosihteerille. Mikäli olet ilmoittamassa useamman lapsen ryhmiin ja teillä on kysyttävää sisaralennuksiin liittyen olkaa yhteydessä hallintosihteeriin.

Oppilaspaikan peruutus

Mahdolliset peruutukset tulee ilmoittaa hallintosihteerille mahdollisimman pian lukujärjestyksen julkaisun jälkeen, jotta vapaat paikat voidaan täyttää toukokuun ja elokuun uusien oppilaiden hakeutumisen yhteydessä.

Perintä 

Maksamatta jätetyt lukukausimaksut ovat ulosottokelpoisia ja ne menevät perintään.