Taiteen perusopetusta antavan Oulun taidekoulun lukukausimaksut ja ehdot 2022-2023

Lukukausimaksut laskutetaan syys- ja kevätlukukaudelta erikseen seuraavasti:

Tanssilinja

Jossa lajien luonteeseen kuuluu opetustuntimäärän jakaminen useampaan käyntikertaan, maksuperusteet noudattavat perusperiaatetta.

1 x 45 min

   

75 €

1 x 60 min

 

80 €

1 x 75/90 min

 

90 €

1 x 105–120 min, tai 2x 60 min

 

100 €

2 x 75–90 min, tai 3x 60 min tai 1x60 min+1x75 min

 

110 €

3 x 75/90 min

 

150 €

4 x 75/90 min

 

175 €

5 x -rajaton

 

185 €

 

Esittävän taiteen linja

 

Sirkus

Jonka luonteeseen kuuluu opetustuntimäärän jakaminen useampaan käyntikertaan, maksuperusteet noudattavat perusperiaatetta.

1 x 60 min

   

75 €

1 x 75 min/90 min

 

80 €

1 x 105–120 min tai 2x 60 min

 

85 €

2 x 75–90 min tai 3x 60 min

 

90 €

3 x 75/90 min

 

150 €

 

Teatteri

45 min

   

75 €

60 min

 

75 €

75–90 min

 

80 €

105–120 min

 

85 €

135–150 min

 

90 €

165–180 min

 

90 €

 

Monitaideryhmät

Huom! Tuplaopettajuus

60 min

   

90 €

75-90 min

 

95 €

 

Visuaalisen taiteen linja

60 min

    

80 €

75–90 min

 

90 €

105–120 min

 

95 €

135–150 min

 

105 €

165–180 min

 

110 €

 

Maksukäytännöt 

Oulun taidekoulussa on käytössä sähköinen ilmoittautumisjärjestelmä. Ilmoittautuminen tapahtuu koko lukuvuodeksi. Syyslukukaudella oppilaana olevan ei siis tarvitse ilmoittautua kevätlukukaudelle erikseen. Opetuskausi on 32 viikkoa. 

Lukukausimaksu maksetaan erikseen syys- ja kevätlukukaudelta.  

Uusien oppilaiden tulee maksaa 1. lukukausimaksu ensisijaisesti jo ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautumisjärjestelmä ohjaa asiakkaan ilmoittautumisen jälkeen hänen verkkopankkiinsa. Niille, jotka eivät ole suorittaneet maksua ilmoittautumisen yhteydessä, lähetämme sähköpostiin maksulinkin, jonka kautta maksun voi suorittaa verkkopankissa.  

Vanhat oppilaat ilmoittautuvat keväällä jatkaviksi oppilaiksi ja he saavat maksulinkin syyslukukauden maksusta syyskuussa ja kevätlukukaudesta tammikuussa. Mikäli oppilas on valinnut opintoja useammalta linjalta, maksajalle lähetetään näistä erilliset maksulinkit. 

Kurssimaksu palautetaan, mikäli ryhmä ei toteudu. Opetuskerta voidaan perua oppituntia korvaamatta kerran lukukauden aikana mm. opettaja sairastumisen, aattopäivän sattuessa opetuspäivälle tai muun yllättävän esteen sattuessa. Pyrimme kuitenkin aina hankkimaan sijaisen tai järjestämään opetuksen muulla tavoin.  

Lukukausimaksut määräytyvät opetustuntimäärän mukaisesti. Varhaisiän monitaideryhmissä on tuplaopettajat, jolloin lukukausimaksu on suurempi.  

Oulun taidekoulu ei ota ilmoittautumisia vastaan, mikäli aiempia lukukausimaksuja on maksamatta.  

Maksuhyvitykset ja alennukset

Mikäli osallistuja on yhtäjaksoisesti, vähintään kuukauden sairaana (lääkärintodistus vaaditaan) tai muuttaa kesken lukukauden toiselle paikkakunnalle, lukukausimaksusta voidaan alentaa 15 % poissaolokuukautta kohden. Tämä edellyttää aina yhteydenottoa rehtoriin: mia.lappalainen@ouka.fi  ja toimistoon: laura.orava@ouka.fi  

Kaikissa laskutusasioissa voit olla yhteydessä taidekoulun toimistoon: laura.orava@ouka.fi 

Sisaralennus

Oulun taidekoulussa on käytössä sisaralennus, joka on 10 € /sisarus toisesta sisaruksesta alkaen. Ennen kuin lukukausimaksu maksetaan, huoltajan tulee ilmoittaa alaikäisten lasten nimet ja opetusryhmät Oulun taidekoulun toimistoon sähköpostitse: laura.orava@ouka.fi. Rehtori hyväksyy sisaralennuksen ja saatte alennetun maksulinkin lukukausimaksuihin. Mikäli olet ilmoittamassa useamman lapsen ryhmiin ja teillä on kysyttävää sisaralennuksiin liittyen, olkaa yhteydessä hallintosihteeriin: laura.orava@ouka.fi .  

Oppilaspaikan peruutus

Mahdolliset peruutukset tulee tehdä mahdollisimman pian lukujärjestyksen julkaisun jälkeen, jotta vapaat paikat voidaan täyttää toukokuun ja elokuun uusien oppilaiden hakeutumisen yhteydessä: laura.orava@ouka.fi/ 044 7039942. 

Perintä

Maksamatta jätetyt lukukausimaksut ovat ulosottokelpoisia ja ne menevät perintään.  

Oulun taidekoulun pitämät rekisterit ja viestintä

Oppilaitos voi henkilötietolain (523/99) 13 § perusteella käsitellä opiskelijan henkilötunnusta. Henkilötunnus on tarpeen opiskelijan yksiselitteisessä yksilöinnissä, jota tarvitaan opiskelijan ja oppilaitoksen oikeuksien sekä velvollisuuksien toteuttamiseksi (mm. opetuksen järjestäminen, tutkinnot, todistukset, maksut). 
 
Opiskelijan henkilötunnusta tai muita tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, vaan käytetään ainoastaan opetuksen järjestämisestä aiheutuviin toimenpiteisiin ja opiskelijarekisterin lainmukaiseen ylläpitoon. Oulun taidekoulun opiskelijoita koskevat tiedot on rekisteröity Hellewi-järjestelmän henkilötietorekisteriin. Järjestelmän tietosuojaseloste on nähtävillä Oulun taidekoulun www-sivuilla tästä linksitä. Lisätietoja Oulun kaupungin tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit lukea tästä linkistä.

Oppilaiden ja huoltajien välinen viestintä

Tiedotamme pääasiallisesti Oulun taidekoulun opintoihin liittyvistä asioista, esityksistä ja tuntien peruuntumisesta (myös tekstiviestinä), mutta ajoittain myös Oulun kaupungin palveluista ja tapahtumista. Saatamme välittää teille myös toimintaamme liittyviä kolmansien osapuolien viestejä (kilpailut, katselmukset, tapahtumat jne.), jos katsomme niiden olevan hyödyksi koulumme oppilaille ja huoltajille. Mikäli et halua saada kyseisiä viestejä, ilmoita siitä sähköpostilla: jari.ervasti@ouka.fi