Sarjakuva

Sarjakuva 8–10 v

Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä, perustaso.

Sarjakuvan opiskelu sisältää erilaisten tekniikoiden ja materiaalien käytön harjoittelua. Opinnoissa harjoitellaan eri piirustus- ja maalausvälineiden ominaisuuksia ja kokeillaan tietokoneen grafiikkaohjelmien ja piirtopöydän käyttöä. Väritys-, varjostus- ja pintojen tekotekniikat ja eri sarjakuvailmaisun efektit tulevat tutuiksi. Työskentelyn lähtökohtana ovat omat mielikuvat, aistihavainnot, tunteet ja kokemukset. Tavoitteena on oppia kertomaan kuvien ja tekstin avulla omaperäisiä tarinoita. Sarjakuvailmaisua harjoitellaan tekemällä omia sarjakuvia sekä tutkimalla eri aikakausien sarjakuvataiteilijoiden teoksia ja kuvallista ilmaisua monipuolisesti. Opinnoissa perehdytään sarjakuvakerronnan muotoihin ja tyylilajeihin sekä etsitään omaa tapaa tehdä sarjakuvia. 

Sarjakuvaopintojen perustason keskeisiä tavoitteita on oppia tekniikoita, ilmaisu- ja työskentelytaitoja ja -tapoja sekä oppia käyttämään erilaisia sarjakuvailmaisussa käytettäviä materiaaleja ja välineitä. Tavoitteena on kokea iloa omasta osaamisesta ja kehittymisestä sekä oppia toimimaan ryhmässä. Vuosittain tehdään kuvituksia ja sarjakuvia vaihtuvan teeman pohjalta sekä osallistutaan näyttelyihin, tapahtumiin ja projekteihin. Keväällä julkaistaan oppilaiden oma sarjakuva-albumi Viiva, jonne kaikki oppilaat saavat oman sarjakuvansa esille.

Sarjakuva 10–13 v

Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä, perustaso.

Sarjakuvan opiskelu sisältää erilaisten tekniikoiden ja materiaalien käytön harjoittelua. Opinnoissa harjoitellaan eri piirustus- ja maalausvälineiden ominaisuuksia ja kokeillaan tietokoneen grafiikkaohjelmien ja piirtopöydän käyttöä. Väritys-, varjostus- ja pintojen tekotekniikat ja eri sarjakuvailmaisun efektit tulevat tutuiksi. Työskentelyn lähtökohtana ovat omat mielikuvat, aistihavainnot, tunteet ja kokemukset. Tavoitteena on oppia kertomaan kuvien ja tekstin avulla omaperäisiä tarinoita. Sarjakuvailmaisua harjoitellaan tekemällä omia sarjakuvia sekä tutkimalla eri aikakausien sarjakuvataiteilijoiden teoksia ja kuvallista ilmaisua monipuolisesti. Opinnoissa perehdytään sarjakuvakerronnan muotoihin ja tyylilajeihin sekä etsitään omaa tapaa tehdä sarjakuvia. 

Sarjakuvaopintojen perustason keskeisiä tavoitteita on oppia tekniikoita, ilmaisu- ja työskentelytaitoja ja -tapoja sekä oppia käyttämään erilaisia sarjakuvailmaisussa käytettäviä materiaaleja ja välineitä. Tavoitteena on kokea iloa omasta osaamisesta ja kehittymisestä sekä oppia toimimaan ryhmässä. Vuosittain tehdään kuvituksia ja sarjakuvia vaihtuvan teeman pohjalta sekä osallistutaan näyttelyihin, tapahtumiin ja projekteihin. Keväällä julkaistaan oppilaiden oma sarjakuva-albumi Viiva, jonne kaikki oppilaat saavat oman sarjakuvansa esille.

Sarjakuva yli 15 v

Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä, jatkotaso.

Sarjakuvan jatkotason opinnoissa jatketaan piirustusmateriaaleihin, -välineisiin ja eri tekniikoiden ilmaisukeinoihin tutustumista. Pyritään kohti oman sarjakuva- ja kuvitustyylin löytymistä. Keskeistä on omien taitojen tavoitteellinen harjoittelu, pitkäjänteinen kehittäminen sekä omien kiinnostuksen kohteiden löytyminen sarjakuvailmaisun saralta. Tavoitteena on myös lisätä tietoa ja ymmärrystä sarjakuvan käytöstä taiteen ja median välineenä sekä omana taidemuotonaan.

Opinnoissa harjoitellaan eri piirustus- ja maalausvälineiden ominaisuuksia ja kokeillaan tietokoneen grafiikkaohjelmien ja piirtopöydän käyttöä. Väritys-, varjostus- ja pintojen tekotekniikat ja eri sarjakuvailmaisun efektit tulevat tutuiksi. Oppilaat harjoittelevat novellisarjakuvan tarinan suunnittelua ja kuvakäsikirjoituksen tekemistä ja opettelevat erilaisten ruudutustapojen käyttöä tarinankerronnassa sekä tekstin ja kuvan sommittelua. Sarjakuvan tekemisen eri tekniikoita ja tyylilajeja käsitellään oppilaiden ikätasot huomioiden, niiden vaikeustason lisääntyessä oppilaan kasvaessa

Vuosittain tehdään kuvituksia ja sarjakuvia vaihtuvan teeman pohjalta, näyttelyihin, tapahtumiin ja projekteihin sekä julkaistaan oppilaiden oma sarjakuva-albumi Viiva, jonne kaikki oppilaat saavat oman sarjakuvansa esille. Jatkotason opintojen aikana on mahdollista tehdä ja julkaista myös omia sarjakuva-albumeja.

Sarjakuva 13–16 v 

Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä, jatkotaso.

Sarjakuvan jatkotason opinnoissa jatketaan piirustusmateriaaleihin, -välineisiin ja eri tekniikoiden ilmaisukeinoihin tutustumista. Pyritään kohti oman sarjakuva- ja kuvitustyylin löytymistä. Keskeistä on omien taitojen tavoitteellinen harjoittelu, pitkäjänteinen kehittäminen sekä omien kiinnostuksen kohteiden löytyminen sarjakuvailmaisun saralta. Tavoitteena on myös lisätä tietoa ja ymmärrystä sarjakuvan käytöstä taiteen ja median välineenä sekä omana taidemuotonaan.

Opinnoissa harjoitellaan eri piirustus- ja maalausvälineiden ominaisuuksia ja kokeillaan tietokoneen grafiikkaohjelmien ja piirtopöydän käyttöä. Väritys-, varjostus- ja pintojen tekotekniikat ja eri sarjakuvailmaisun efektit tulevat tutuiksi. Oppilaat harjoittelevat novellisarjakuvan tarinan suunnittelua ja kuvakäsikirjoituksen tekemistä ja opettelevat erilaisten ruudutustapojen käyttöä tarinankerronnassa sekä tekstin ja kuvan sommittelua. Sarjakuvan tekemisen eri tekniikoita ja tyylilajeja käsitellään oppilaiden ikätasot huomioiden, niiden vaikeustason lisääntyessä oppilaan kasvaessa

Vuosittain tehdään kuvituksia ja sarjakuvia vaihtuvan teeman pohjalta, näyttelyihin, tapahtumiin ja projekteihin sekä julkaistaan oppilaiden oma sarjakuva-albumi Viiva, jonne kaikki oppilaat saavat oman sarjakuvansa esille. Jatkotason opintojen aikana on mahdollista tehdä ja julkaista myös omia sarjakuva-albumeja.