Seikkailusirkus

Seikkai­lusirkus

Varhaisiän opinnot 4-7-vuotiaille. 

ILMAISULLISTA SIRKUSTAIDEKASVATUSTA

Seikkailusirkus on hauska elämyksellinen varhaisiän taidekasvatusryhmä, jossa lähtökohtana on lasten fyysinen aktiivisuus sekä loppumaton mielikuvitus. Monitaiteisuutta lähestytään lempeästi ja lapsilähtöisesti ilon ja tutkivan otteen kautta. Seikkailusirkus herättelee itseilmaisua ja välinetaituruutta leikin ja elämyksellisyyden keinoin. Turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä opitaan myös ryhmä‐ ja yhteistyötaitoja. Varhaisiän opinnoissa osallistutaan taidekoulun yhteisiin tapahtumiin esiintyjänä, kokijana ja katsojana.