Sirkus

Sirkusalkeet 1

Sirkustaiteen laajan oppimäärän perusopinnot.

Sirkus alkeet ryhmien työskentelyn keskeisiä sisältöjä ovat monipuolinen lajikokeilu, sirkusvälineisiin tutustuminen, sirkuksen perustaitojen harjoittelu, ryhmätyöskentely, turvallisuustaidot sekä omien vahvuuksien tunnistaminen. Taitojen oppimisen keskiössä on iloinen ja kannustava ilmapiiri. Alkeisryhmät osallistuvat vuosittain yhteen tai useampaan esityskokonaisuuteen. Alkeet ryhmässä voi aloittaa uutena sirkusharrastuksen. 

Kaikkia sirkustaiteen ryhmiä yhdistää lattia-akrobatian harjoittelu sekä sirkuksen monipuolisten taitojen ikä- ja taitotason mukainen harjoittelu ja ylläpito. Oulun taidekoulussa harjoitellaan perustaitoja mm. seuraavista lajeista: permantoakrobatia, pari- ja ryhmäakrobatia, ilma-akrobatia (vertikaalit ja trapetsit), käsilläseisonta, notkeusakrobatia, jonglööraus (heittojonglööraus, diabolo, kukkakepit, poit, vanteet jne.) ja tasapainolajit (tasapainopallo, rolabola, tiukkanuora, yksipyöräinen, cyr). 

Sirkusalkeet 2

Sirkustaiteen laajan oppimäärän perusopinnot.

Sirkusalkeet ryhmien työskentelyn keskeisiä sisältöjä ovat monipuolinen lajikokeilu, sirkusvälineisiin tutustuminen, sirkuksen perustaitojen harjoittelu, ryhmätyöskentely, turvallisuustaidot sekä omien vahvuuksien tunnistaminen. Taitojen oppimisen keskiössä on iloinen ja kannustava ilmapiiri. Alkeisryhmät osallistuvat vuosittain yhteen tai useampaan esityskokonaisuuteen. Alkeet ryhmässä voi aloittaa uutena sirkusharrastuksen. 

Kaikkia sirkustaiteen ryhmiä yhdistää lattia-akrobatian harjoittelu sekä sirkuksen monipuolisten taitojen ikä- ja taitotason mukainen harjoittelu ja ylläpito. Oulun taidekoulussa harjoitellaan perustaitoja mm. seuraavista lajeista: permantoakrobatia, pari- ja ryhmäakrobatia, ilma-akrobatia (vertikaalit ja trapetsit), käsilläseisonta, notkeusakrobatia, jonglööraus (heittojonglööraus, diabolo, kukkakepit, poit, vanteet jne.) ja tasapainolajit (tasapainopallo, rolabola, tiukkanuora, yksipyöräinen, cyr).

Sirkusalkeet 3

Sirkustaiteen laajan oppimäärän perusopinnot. 

Sirkus alkeet ryhmien työskentelyn keskeisiä sisältöjä ovat monipuolinen lajikokeilu, sirkusvälineisiin tutustuminen, sirkuksen perustaitojen harjoittelu, ryhmätyöskentely, turvallisuustaidot sekä omien vahvuuksien tunnistaminen. Taitojen oppimisen keskiössä on iloinen ja kannustava ilmapiiri. Alkeisryhmät osallistuvat vuosittain yhteen tai useampaan esityskokonaisuuteen. Alkeet ryhmässä voi aloittaa uutena sirkusharrastuksen. 

Kaikkia sirkustaiteen ryhmiä yhdistää lattia-akrobatian harjoittelu sekä sirkuksen monipuolisten taitojen ikä- ja taitotason mukainen harjoittelu ja ylläpito. Oulun taidekoulussa harjoitellaan perustaitoja mm. seuraavista lajeista: permantoakrobatia, pari- ja ryhmäakrobatia, ilma-akrobatia (vertikaalit ja trapetsit), käsilläseisonta, notkeusakrobatia, jonglööraus (heittojonglööraus, diabolo, kukkakepit, poit, vanteet jne.) ja tasapainolajit (tasapainopallo, rolabola, tiukkanuora, yksipyöräinen, cyr).

Sirkustaide 1

Sirkustaiteen laajan oppimäärän perusopinnot, Kohti taiteellista prosessia (KTP1).

Sirkustaiteen alkeista siirrytään jatko 1 ryhmään ja kohti taiteellista prosessia opintokokonaisuuteen. Opintokokonaisuuden aikana syvennetään jo omaksuttua sirkustietoa ja -taitoa. Uutena asiana on oman päälajin valinta ja päälajin mukaiseen harjoitteluun tutustuminen. Jatko 1 ryhmässä opinnot nostavat vahvemmin esiin ilmaisun. Ilmaisua lähestytään erityisesti oman päälajin kautta ja syvennetään suhdetta esiintyjyyteen. Jatko 1 ryhmä osallistuu vuosittain useampaan esitykseen yksittäisillä sirkusnumeroilla sekä osana suurempaa sirkus- tai esitystaiteen kokonaisuutta. 

Kaikkia sirkustaiteen ryhmiä yhdistää lattia-akrobatian harjoittelu sekä sirkuksen monipuolisten taitojen ikä- ja taitotason mukainen harjoittelu ja ylläpito. Oulun taidekoulussa harjoitellaan perustaitoja mm. seuraavista lajeista: permantoakrobatia, pari- ja ryhmäakrobatia, ilma-akrobatia (vertikaalit ja trapetsit), käsilläseisonta, notkeusakrobatia, jonglööraus (heittojonglööraus, diabolo, kukkakepit, poit, vanteet jne.) ja tasapainolajit (tasapainopallo, rolabola, tiukkanuora, yksipyöräinen, cyr).  

Sirkustaide 2

Sirkustaiteen laajan oppimäärän perusopinnot, Kohti taiteellista prosessia (KTP2).

Sirkustaiteen Jatko 2 ryhmässä aiemmin valitun päälajin rinnalle valitaan toinen päälaji. Oppilaita tuetaan lajinomaisten harjoittelutaitojen syventämiseen ja soveltamiseen henkilökohtaiset valmiudet ja tavoitteet huomioiden. Työskentelyssä korostuu turvallisuus, pitkäjänteisyys ja sitoutuneisuus.  Oman päälajin liikemateriaalin tutkiminen ja ilmaisullinen syventäminen on yksi keskeisimmistä näkökulmista. Päälajityöskentelyn rinnalla kulkee sirkuksen monipuolinen laji- ja kehoharjoittelu sekä laaja-alainen sirkustietojen ja taitojen syventäminen. Jatko 2 ryhmä valmistaa vuosittain yksin tai ryhmässä sirkusnumeroita sekä esiintyy osana suurempaa sirkus- tai esitystaiteen kokonaisuutta. 

Kaikkia sirkustaiteen ryhmiä yhdistää lattia-akrobatian harjoittelu sekä sirkuksen monipuolisten taitojen ikä- ja taitotason mukainen harjoittelu ja ylläpito. Oulun taidekoulussa harjoitellaan perustaitoja mm. seuraavista lajeista: permantoakrobatia, pari- ja ryhmäakrobatia, ilma-akrobatia (vertikaalit ja trapetsit), käsilläseisonta, notkeusakrobatia, jonglööraus (heittojonglööraus, diabolo, kukkakepit, poit, vanteet jne.) ja tasapainolajit (tasapainopallo, rolabola, tiukkanuora, yksipyöräinen, cyr).  

Sirkustaide 3

Sirkustaiteen laajan oppimäärän syventävät opinnot, Oma taiteilijuus (OT).

Jatko 3 ryhmässä oppilaita rohkaistaan vahvistamaan omaa näkemystään ja taiteilijaääntään. Oppilaat ottavat entistä enemmän vastuuta omasta harjoittelustaan. Työskentelyssä painottuu oman päälajin perustaitojen soveltaminen. Oppilaita kannustetaan tutkimaan liikemateriaalia itselleen ominaisella tavalla. Opinnoissa pidetään edelleen yllä sirkuksen monimuotoisuutta harjoittelemalla eri sirkuslajeja. Päälajin harjoitteluun tulevat vahvemmin mukaan tunneilmaisu-, hahmotyöskentely- ja liikeilmaisuharjoitteet. Opintokokonaisuuden aikana on mahdollista tehdä Oulun taidekoulun sirkusopintojen lopputyö. Ryhmän oppilaat valmistavat vuosittain yksin tai ryhmässä sirkusnumeroita sekä esiintyvät osana suurempaa sirkus- tai esitystaiteen kokonaisuutta. 

Kaikkia sirkustaiteen ryhmiä yhdistää lattia-akrobatian harjoittelu ja sirkuksen monipuolisten taitojen ikä- ja taitotason mukainen harjoittelu ja ylläpito. Oulun Taidekoululla harjoitellaan perustaitoja mm. seuraavista lajeista: permantoakrobatia, pari- ja ryhmäakrobatia, ilma-akrobatia (vertikaalit ja trapetsit), käsilläseisonta, notkeusakrobatia, jonglööraus (heittojonglööraus, diabolo, kukkakepit, poit, vanteet jne.) ja tasapainolajit (tasapainopallo, rolabola, tiukkanuora, yksipyöräinen, cyr).