Tanssimix

Taidekimara

Varhaisiän opinnot 4-7-vuotiaille.

ELÄMYKSELLINEN TUTUSTUMINEN KUVA-, TANSSI-, TEATTERI- JA SIRKUSTAITEISIIN

Taidekimara on lempeä humpsahdus kokonaisvaltaiseen taidekokemukseen. Lähtökohtana on tarjota lapselle elämyksiä taiteen tekemisestä ja kokemisesta. Eri taidemuotojen tutkimiseen virittävät tarinat ja matkaa ohjaa lasten loppumaton mielikuvitus. Jokainen tunti on seikkailu! Eri taidemuotoja lähestytään lapsilähtöisesti ja uteliaasti, ilon ja tutkivan otteen kautta. Taidekimarassa vuorottelevat kuva-, tanssi-, teatteri- ja sirkustaiteisiin painottuvat jaksot. 

Turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä opitaan myös ryhmä- ja yhteistyötaitoja. Varhaisiän opinnoissa osallistutaan taidekoulun yhteisiin tapahtumiin esiintyjänä, kokijana ja katsojana.