Tarinataide

Tarinataide

Varhaisiän opinnot 4-7-vuotiaille. 

ELÄMYKSELLISTÄ TEATTERI- JA KUVATAIDEKASVATUSTA

Tarinataide on kokonaisvaltainen taidekasvatusryhmä, jossa lapsi taiteen tekijänä ja kokijana on keskiössä. 

Tarinat vievät taideaineita yhdistäviin kokonaisuuksiin. Mielikuvitusta kutkuttamalla päästään seikkailemaan erilaisissa maailmoissa eläytyen, liikkuen ja leikkien. Kuvataiteen eri tekniikoiden avulla tehdään visuaalisesti näkyväksi nähtyä, kuultua, koettua ja kuviteltua. Taideaineiden perusteita lähestytään lapsilähtöisesti ilon ja tutkivan otteen kautta huomioiden molempien aineiden erityispiirteet. 

Turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä opitaan myös ryhmä- ja yhteistyötaitoja. Varhaisiän opinnoissa osallistutaan taidekoulun yhteisiin tapahtumiin ja näyttelyihin tekijänä, esiintyjänä, kokijana ja katsojana.