Teatteri

Oulun taidekoulussa voi opiskella teatteritaidetta taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaan.

Varhaisiän opinnot (4-7v)
Varhaisiän opetusta annetaan ns. integroiduissa opetusryhmissä, jotka ovat yhteisiä kuvataiteen kanssa. Opetus on käytännössä jaksotettua teemaopetusta, jossa teatteri- ja kuvataiteen kanssa vuorottelevat myös sana- ja sirkustaide.

Perusopinnot (7-13v)
Teatteritaiteen perusopinnoissa opiskellaan näyttelijäntyötä fyysisen ilmaisun, improvisaation, äänen ja liikkeen keinoin, yksilö- ja ryhmäharjottein. Ryhmissä valmistetaan omia, tai ryhmien yhteisiä produktioita ja projekteja. Kullakin ryhmällä on oma säännöllinen, viikoittainen kokoontumisaika sekä erikseen sovittavat, produktioiden edellyttämät harjoitusajat.

Syventävät opinnot (13-20v)
Jaksoilla syvennetään teatteritaiteen tuntemusta yksilö- ja ryhmäharjoitteilla, työpajoissa sekä vaativimmissa produktioissa. Viikoittaiset kokoontumisajat vaativat opiskelijalta enemmän sitoutumista ja motivaatiota, kuin myös erikseen sovittavat produktioiden edellyttämät viikonloppuajat. Itsenäisen päättötyön mahdollisuus.