Taiteen perusopetuksen varhaisiän opinnot Oulun taidekoulussa 

Oulun taidekoulussa osa varhaisiänopinnoista monitaidetoteutuksena. Monitaiteiset varhaisiän opinnot johdattelevat pieniä oppilaita taiteen tekemisen ja kokemisen pariin. 

Taidekimara on elämyksellisissä varhaisiäntaidekasvatusta ihan pienimmille oppilaille. Teatterin tarinallisuus kuljettaa pieniä kokijoita tanssin, sirkuksen ja monipuolisen visuaalisen ilmaisun pariin.  

Tarinataide (Art and tales) on kuva- ja teatteritaiteen yhteinen kokonaisuus 5–9-vuotiaille lapsille. Tarinataideopinnoissa yhteinen teema yhdistää teatterin ja kuvataiteen työskentelyn elämykselliseksi kokonaisuudeksi. Aiheita ja teemoja käsitellään eri taidemuotojen keinoin lasten toimijuutta vahvistaen ja mielikuvitusta ruokkien.  

Seikkailusirkus on monitaiteinen kokonaisuus, joka yhdistää sirkuksen ja teatterin työskentelytapoja. Seikkailusirkusopinnoissa lähtökohtana aktiivinen ja leikkivä lapsi, jolla on mahdollisuus tarinoiden kautta sukeltaa moninaisiin seikkailuihin, oppia motorisia perustaitoja turvallisesti sekä purkaa energiaa hauskoissa leikeissä. 

Kouluikäisille oppilaille aukeaa taiteen perusopetuksen opintopolku, jossa valittavana on lukuisia eri taideaineita. Kunkin taideaineen taiteen perusopetuksen opinnot jakautuvat monivuotisiin opintokokonaisuuksiin.