Taiteen perusopetuksen varhaisiän opinnot Oulun taidekoulussa 

Oulun taidekoulussa osa varhaisiänopinnoista monitaidetoteutuksena. Monitaiteiset varhaisiän opinnot johdattelevat pieniä oppilaita taiteen tekemisen ja kokemisen pariin. 

Taidekimara on elämyksellisissä varhaisiäntaidekasvatusta ihan pienimmille oppilaille. Teatterin tarinallisuus kuljettaa pieniä kokijoita tanssin, sirkuksen ja monipuolisen visuaalisen ilmaisun pariin.  

Tarinataide (Art and tales) on kuva- ja teatteritaiteen yhteinen kokonaisuus 5–9-vuotiaille lapsille. Tarinataideopinnoissa yhteinen teema yhdistää teatterin ja kuvataiteen työskentelyn elämykselliseksi kokonaisuudeksi. Aiheita ja teemoja käsitellään eri taidemuotojen keinoin lasten toimijuutta vahvistaen ja mielikuvitusta ruokkien.  

Seikkailusirkus on monitaiteinen kokonaisuus, joka yhdistää sirkuksen ja teatterin työskentelytapoja. Seikkailusirkusopinnoissa lähtökohtana aktiivinen ja leikkivä lapsi, jolla on mahdollisuus tarinoiden kautta sukeltaa moninaisiin seikkailuihin, oppia motorisia perustaitoja turvallisesti sekä purkaa energiaa hauskoissa leikeissä. 

Kouluikäisille oppilaille aukeaa taiteen perusopetuksen opintopolku, jossa valittavana on lukuisia eri taideaineita. Kunkin taideaineen taiteen perusopetuksen opinnot jakautuvat monivuotisiin opintokokonaisuuksiin.  

Lastentanssiin on mahdollisuus osallistua 4-vuotiaasta alkaen. Tuntien tavoitteena on auttaa lasta tutustumaan omaan kehoonsa ja sen mahdollisuuksiin liikkua ja tuottaa tanssin iloa. Tunneilla herätetään lapsen kiinnostus ja suhde tanssiin kannustuksen, mielikuvien ja yhdessä tekemisen riemun kautta. Tunnin sisältö koostuu luovista leikeistä ja tehtävistä, tanssitekniikan alkeista ja pienistä tanssisommitelmista. Opintoihin kuuluu vuosittaiset esitykset ja niihin valmistautuminen.  

Tanssimix on vauhdikas tanssitunti 6-7-vuotiaille, joka tarjoaa mahdollisuuden tutustua taidekoululla opetettaviin tanssilajeihin, kuten balettiin, hip hoppiin, nykytanssiin ja showjazziin. Tavoitteena on auttaa oppilasta valitsemaan omien mieltymystensä mukainen laji/lajit hänen siirtyessään tanssin alkeisopintojen pariin. Tunneilla tehdään luovia tanssitehtäviä, akrobaattisia harjoitteita sekä käytetään erilaisia tanssia ja luovuutta tukevia rekvisiittoja. Opintoihin kuuluu vuosittaiset esitykset ja niihin valmistautuminen.