Käyttöönotto

Talon rakentaminen

Vesimittarin asennuksen tilaaminen

Vesimittari tilataan Oulun Vedeltä viimeistään ennen käyttöönottokatselmusta. Mittari tilataan asiakaspalvelusta, puh. 08 558 43800.  Lisätietoja Oulun Veden rakentajasivuilta

Käyttö- ja huolto-ohjekirjan laadinta

Pientalolle on laadittava käyttö- ja huolto-ohjekirja, jonka edellytetään olevan valmis loppukatselmukseen mennessä. 

Käyttö- ja huolto-ohje sisältää tarvittavat tiedot rakennuksen asianmukaista käyttöä ja kunnossapitovelvollisuudesta huolehtimista varten. Ohjetta laadittaessa otetaan huomioon rakennuksen käyttötarkoitus ja rakennuksen ominaisuudet sekä rakennuksen ja sen rakennusosien ja laitteiden suunniteltu käyttöikä. Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje koostuu rakennushankkeen aikana eri osapuolten laatimista ja eri tahoilta koottavista asiakirjoista, jotka luovutetaan kiinteistön omistajalle. Käyttö- ja huolto-ohjeen on tarkoitus olla "käyttöohjeisto", jonka avulla voidaan saavuttaa halutut asumisolot, rakenteiden ja laitejärjestelmien suunnitellut käyttöiät sekä hyvä energiatalous järkevästi ja taloudellisesti.

Ohjeita käyttö- ja huolto-ohjekirjan laatimiseen. 

Käyttö- ja huolto-ohjekirjan tekemiseen on olemassa erilaisia internet-pohjaisia palveluja tai se voidaan laatia myös kansioon. 

Käyttö- ja huolto-ohjeen laatimiseksi on hyvä muistaa vaatia ja arkistoida kaikilta urakoitsijoilta loppupiirustukset, joissa on huomioitu mahdolliset muutokset alkuperäisiin suunnitelmiin. Myös muut dokumentit ja ohjeet kannattaa kerätä heti rakentamisen alusta alkaen valmiiksi huoltokirjaan.

Sähkötarkastukset

Sähköurakoitsija on velvollinen tarkastamaan oman työnsä itse ja tekemään siitä tarkastuspöytäkirjan. Tämä tarkastusvelvollisuus kannattaa mainita sähköurakkasopimuksessa. Rakentajan on huolehdittava siitä, että hän saa pöytäkirjasta kopion.

Lisätietoa oman sähköyhtiön vaatimuksista sähkötöihin liittyen saa heidän omilta sivuiltaan.

Sähköalan töitä saavat tehdä ainoastaan sähköalan ammattilaiset, joilla on riittävä pätevyys ja jotka ovat ilmoittaneet toiminnastaan Turvatekniikan keskukselle. Asian voi tarkistaa Tukesin sivuilta

LVI-loppukatselmuksen tilaaminen

LVI-loppukatselmus pyydetään rakennusvalvonnasta ennen käyttöönottokatselmusta.

Käyttöönottokatselmuksen tilaaminen

Jos rakennus tai sen osa halutaan käyttöön ennen varsinaista loppukatselmusta, pyydetään käyttöönotettavalle osalle rakennusvalvonnasta osittainen loppukatselmus. Käyttöönotettavan osan tulee silloin täyttää terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset. Asuintiloissa tämä tarkoittaa, että

  • lämmitys-, ilmanvaihto, vesi- ja viemärilaitteistot ovat valmiit ja tarkastetut
  • sähkölaitteista ei ole vaaraa henkilöturvallisuudelle ja
  • portaiden ja parvekkeiden kaiteet sekä muut rakennuksen turvajärjestelyt ovat kunnossa.

Talotikkaiden ja vesikaton kulkuteiden tulee olla valmiita. Käyttö- ja huolto-ohjeen tulee tässä vaiheessa olla valmiina ja esitettävä tarkastajalle. Sähkötöiden käyttöönottotarkastuspöytäkirja tulee olla valmiina.

Kiinteistön jätehuollon järjestäminen

Kiertokaari neuvoo jätteen vähentämisessä ja lajittelussa. Vastaanotamme myös rakennusjätettä.

Kiinteistön jätehuollon tilaaminen

Loppukatselmuksen tilaaminen

Loppukatselmus pyydetään rakennusvalvonnasta, kun rakennus on valmis, kuitenkin viimeistään ennen luvan voimassaoloajan päättymistä.

Tässä katselmuksessa rakennuksen hyväksymisen edellytyksenä on hyväksyntä kaikissa edellä mainituissa rakennustyön aikaisissa katselmuksissa.

Loppukatselmuksen yhteydessä tarkastetaan, että tarkastusasiakirja on asianmukaisesti täytetty ja kopio yhteenvedosta luovutetaan tarkastajalle.

Sijaintikatselmuksen tilaaminen

Sijaintikatselmus tilataan, kun rakennuksen perustustyö ja jalustan tai sitä vastaavan rakennusvaiheen rakentaminen on suoritettu. Myös maalämpökaivon ja keruupiirin paikka katselmoidaan, kaivoa ei tule peittää ennen kuin katselmus on tilattu. 

Rakennuksen paikan merkitsemisten ja sijaintikatselmusten tilaukset suoraan valmistelijoilta

  • Oulu: Arto Kurvinen, p. 0400 588 865
  • Ylikiiminki: Arto Kurvinen, p. 0400 588 865
  • Kiiminki: Pentti Stenius, p. 044 703 2321
  • Oulunsalo: Pentti Stenius, p. 044 703 2321
  • Haukipudas: Jyrki Barck, p. 050 4201599
  • Yli-Ii: Jyrki Barck, p. 050 4201599