Liittymät

Talon rakentaminen

Tonttiliittymä katuun

Tonttiliittymän rakentamisesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista vastaa kiinteistön omistaja tai haltija Maankäyttö- ja rakennuslain 88 §:n mukaisesti.

Liittymä tulee rakentaa asemakaavassa määrätyllä tavalla ja asemapiirroksen osoittamaan paikkaan. Liittymän leveys voi olla maksimissaan 6 m.

Vastuu tonttiliittymän suunnittelu- ja rakentamiskustannuksista sekä kunnossapidosta on tontin omistajalla tai –haltijalla. 

Tonttiliittymän rakentamiselle on haettava kaivulupa sähköisen asiointipalvelun kautta. Kaivuluvista löydät tarkempaa tietoa osoitteesta kaivuluvat. Ennen tonttiliittymän rakentamista tulee selvittää katusuunnitelmista korot ja rakennekerrokset. Näitä voi tiedustella sähköpostitse osoitteesta katusuunnitelmat.yyp@ouka.fi. Rakentajan tulee selvittää myös liittymän kohdalla mahdollisesti sijaitsevat putket ja kaapelit.

Tekninen neuvonta sähkö

Omalta sähköverkkoyhtiötäsi saat opastusta ja neuvontaan sähköön liittyen.

Oulun, Kiimigin ja Yli-Iin alueella ota yhteyttä Oulun Energiaan.

Oulunsalon alueella ota yhteyttä Oulun Seudun Sähkön Verkkopalvelut Oy:n.

Haukiputaan alueella ota yhteyttä Haukiputaan Sähköosuuskuntaan. 

Ylikiimingin alueella ota yhteyttä Caruna Oy:n.

Tekninen neuvonta lämpö

Kaukolämpöön ja lämpöpumppuihin liittyvissä asioissa saat opastusta ja neuvontaa Oulun Energian lämpöpalveluista

Verkko-osan siirtäminen rakentamisen tieltä

Vesi

Jos tontilla tai sen läheisyydessä olevia vesihuollon verkostoja on tarvetta siirtää rakennushankkeen vuoksi, siirtämispyyntö tehdään Oulun Veden tekniseen neuvontaan p. 08 558 3888. Asia voi tulla käsittelyyn myös liitoslausunnon valmistelun yhteydessä.

Teknististä syistä johtuen siirto ei ole aina toteutettavissa. 

Runkoverkoston siirrosta aiheutuvista kustannuksista vastaa tontin omistaja.

Sähkö

Sähkönjakeluverkon siirtotöistä vastaa alueella toimiva sähköverkkoyhtiö. Ole yhteydessä alueesi sähköverkkoyhtiöön.

Oulu, Kiiminki ja Yli: Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy

Oulunsalo: Oulun Seudun Sähkö verkkopalvelut Oy

Haukipudas: Haukiputaan sähköosuuskunta

Ylikiiminki: Caruna Oy

Katuvalaistus

Katuvalaistusverkon omistaa Oulun kaupunki. Mikäli katuvalaisinpylväs tai kaapeli sijaitsee tonttiliittymän kohdalla, niin siirrosta on otettava yhteys yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut rakennuttajainsinööri Mika Rintelään p. 050 566 9890.  Siirron kustannukset tulevat tontinomistajan maksettavaksi.   

Lämpö

Oulun Energia kaukolämpöputkistojen siirtoon liittyvistä asioista voit kysyä sähköpostilla lampopalvelut@oulunenergia.fi

Tele

Televerkkoa omistaa Oulun Kaupungin alueella useat operaattorit DNA, Telia, Elisa ja Oulunseudun Laajakaista. Ole yhteydessä verkon omistavan operaattorin asiakaspalveluun.

Sähköliittymän tilaaminen

Rakentamisen aikaisen työmaasähköliittymän ja pysyvän sähköliittymän tilaat oman alueesi sähköverkkoyhtiöltä. 

Tontit joilla on liittymisjohto valmiina on sähköliittymän toimitusaika tyypillisesti 2-4 viikkoa.

Mikäli tontilta puuttuu liittymisjohto kannattaa olla hyvissä ajoin yhteydessä sähköverkkoyhtiöön sillä toimitusaika voi olla jopa useita kuukausia.

Sähkönmyyntisopimuksen laatiminen

Ennen kuin sähkön toimitus aloitetaan tulee sinun tehdä sähkösopimus jonkun sähkönmyyntiyhtiön kanssa.

Voit vertailla sähkönmyyntiyhtiöitä Energiaviraston sähkön hintavertailussa.

Käyttöpaikkatunnukset sähkösopimuksen tekemistä varten saat käyttöpaikan sähkön siirtoyhtiöltä.

Kaukolämpöliittymän tilaaminen

Oulun Energian kaukolämpöliittymän voit tilata Oulun Energian nettisivuilta joko täyttämällä kiinteistötietolomakkeen tai kysymällä tarjousta

Kaukolämpöliittymän saatavuutta ja toimitusaikataulua kannattaa tiedustella jo suunnitteluvaiheessa.

Muun mahdollisen lämpöjärjestelmän tilaaminen

Valitsemasi lämmitysmuodon järjestäminen kannattaa kilpailuttaa useammalla toimittajalla. Lämmitysjärjestelmävaihtoehtoja on useita ja niillä voi olla hyvin erilaiset toimitusajat. Kannattaakin varmistaa missä vaiheessa oma järjestelmä tulee tilata ja asentaa.Lisätietoa saat LVI-suunnittelijaltasi.

Oulun Energia toimittamista lämpöpumpuista voit kysyä tarjousta Oulun Energian nettisivuilta.

Valokuituyhteyden tilaaminen

Valokuituliittymiä toimittavat mm. teleoperaattorit DNA, Telia ja sekä Ouluseuden laajakaista. Operaattoreiltä voi tiedustella valokuituyhteyden saatavuutta.

Vesihuollon liittymissopimuksen tilaaminen

Liittymissopimus tehdään, kun rakennuslupa on myönnetty. Lähtökohtaisesti liittymissopimus pitää olla tehtynä, ennen kuin liitostyö Oulun Veden verkostoon tehdään.

Vesihuollon liittymissopimus tilataan sähköisesti.