Tontti

Talon rakentaminen

Oma tontti

Tontin omakotitalolleen voi hankkia tai saada monia reittejä. Alemmissa kohdissa on kuvattu, kuinka kaupungin tonttia voi hakea. Yksityisillä markkinoilla myytäviä tontteja löytyy erilaisilta internetsivustoilta ja lehti-ilmoituksista sekä esimerkiksi kaupungin sivuilta Yksityisten tonttipörssistä. 

Yksityisten tonttipörssi

Oulun kaupungin internetsivujen Yksityisten tonttipörssiin voivat yksityiset henkilöt ilmoittaa omistamistaan asemakaavan mukaisista omakotitonteista. Tonttipörssi löytyy Yksityisten tonttipörssi -sivuilta.

Huomioi tonttia ostaessa

Tonttia etsiessä on oleellista pitää mielessä muutamia asioita

 • sijainti: missä haluatte asua ja mitä on huomioitava erilaisilla alueilla. Esimerkiksi haja-asutusalueelle rakentaminen voi vaatia suunnittelutarveratkaisun hakemisen.
 • maaperä: selvittäkää maaperätutkimuksen avulla tontin ominaisuudet ennen kauppojen tekoa, jotta perustamisvaiheessa ei tule yllätyksiä. Esimerkiksi paalutus on kallista.
 • tontilla ja sen läheisyydessä kulkevat johdot ja putkistot: vesi- tai viemäriputki tontilla voi vaikeuttaa rakentamista, joten niiden mahdollinen sijainti tulee selvittää ennen hankintapäätöstä. Myös liittymien olemassaolo ja sijainti (sähkö-, vesi- ja viemäriliittymät) kannattaa selvittää, jotta on heti selvää, millaiset kustannukset liittymisestä tulee (haja-asutusalueilla voivat liittymät olla kaukanakin tai viemäriä ei välttämättä ole tarjolla).
 • kaava: tarkista millaisen rakennuksen tontille voi rakentaa ja paljonko tontilla on rakennusoikeutta.

Verkostojen sijainnin selvittäminen

Vesi

Karttaote tilataan sähköisesti.

Sähkö

Sähköverkkokartat sekä tietoa kaapeleiden- ja ilmajohtojen sijainnista saat alueeesi sähköverkkoyhtiöltä.

Oulun Energia Siirto ja Jakelun sähköverkkoalueen löydät Oulun Energian nettisivuilta.

Oulunsalon sähköverkosta vastaa Oulun Seudun Sähkön Verkkopalvelut Oy,

Haukiputaan sähköverkosta Haukiputaan Sähköosuuskunta ja Ylikiimingin sähköverkosta Caruna Oy.

Katuvalaistus

Katuvalaistusverkon omistaa Oulun kaupunki. Mikäli katuvalaisinpylväs sijaitsee tonttiliittymän kohdalla, pylvään siirrosta on otettava yhteys yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden rakennuttajainsinööri Mika Rintelään, puh. 050 566 9890. Pylvään siirron kustannukset tulevat tontinomistajan maksettavaksi.   

Tele

Tietoja DNA:n, Telian, Elisan ja Oulunseudun Laajakaistan verkkojen sijainnista saat operaattoreiden nettisivuilta.

Lämpö

Oulun Energian ohjeellisen kaukolämpöverkkokartaston löytää Oulun Energian nettisivuilta.

Tontin hankinta kaupungilta

Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden maa ja mittaus -yksikkö myy ja vuokraa Oulun kaupungin omistamia tontteja omatoimista omakotirakentamista varten. Hiukkavaara, Ritaharju, Korvenkylä, Haukiputaan Niittyholma, Kellon Letonranta, Kiimingin Hakomäki sekä Oulunsalon Niemenranta ovat lähivuosien luovutusalueita. Lisäksi tontteja on haettavana Martinniemen Vahtolasta, Vesalasta ja Ylikiimingin Murtomaalta sekä Yli-Iistä.

Hakeminen

Määräaikaisia hakuja on kaksi. Tarjousten perusteella myytävien omakotitonttien hakuaika on keväällä maalis-huhtikuussa. Elo-syyskuun tonttihaussa hakija voi itse päättää, ostaako vai vuokraako hakemansa tontin. Hakuajasta ilmoitetaan internetissä sekä paikallislehdissä. Määräaikaisista hauista varaamatta jääneet tai peruuntuneet tontit tulevat jatkuvaan hakuun.

Haettavat omakotitontit ovat nähtävissä ja haettavissa Oulun seudun karttapalvelussa Karttatiellä. Hakuohjeet löytyvät Oulun kaupungin Omakotitontti -sivuilta.

Varausaika

Omakotitonttien varausaika on noin 3 kuukautta varauspäätöksestä.


Lisätietoa

Tonttien hakemiseen liittyen yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa sinua auttavat:

 • Kari Viik, maanmittausinsinööri, puh. 040 575 8082, kari.viik@ouka.fi
 • Veikko Lehtinen, tontti-insinööri, puh. 044 703 2612, veikko.lehtinen@ouka.fi

Suunnittelutarveratkaisun ja poikkeamispäätöksen hakeminen

Suunnittelutarvealueelle rakennettaessa tarvitaan pääsääntöisesti ennen rakennusluvan hakemista erillinen suunnittelutarveratkaisu. Suunnittelutarvealueet on määritelty Oulun rakennusjärjestyksessä.

Rakennushanke, joka ei ole voimassa olevan yleis- tai asemakaavan eikä rakennusjärjestyksen mukainen tai sijaitsee meren/ vesistön ranta-alueella, edellyttää poikkeamispäätöstä.

Suunnittelutarveratkaisua ja poikkeamispäätöstä haetaan samalla hakemuslomakkeella.

Varausmaksu

Vuokrattavan omakotitontin varausmaksu on 3000 euroa, joka sisältää

 • käsittelymaksua 550 euroa
 • lohkomismaksua 898 euroa
 • vuokraennakkoa 1552 euroa

Varauksen peruuntuessa varausaikana varausmaksu palautetaan hakijalle, pois lukien käsittelymaksu, joka jää kaupungille. 

Myytävän omakotitontin varausmaksu on 550 euroa, jota ei hyvitetä tontin kauppahinnassa ja tonttivarauksen peruuntuessa varausmaksu jää käsittelymaksuna kaupungille. Lisäksi tontin ostajalta peritään lohkomismaksua 898 euroa. Ostaja vastaa kaupanvahvistajan palkkiosta.

Maaperätutkimus

Omakotitaloa rakennettaessa tarvitaan aina maaperätutkimus. Maaperätutkimus antaa tärkeää tietoa tontin maaperäolosuhteista ja siitä miten tontille suunnitteilla oleva rakentaminen tulee perustaa. Tutkimustulosten pohjalta laaditaan perustamistapalausunto, joka on välttämätön varsinaisen perustussuunnittelun lähtökohdaksi. Nämä tullaan edellyttämään myös rakennuslupavaiheessa. Maaperätutkimus kannattaa teettää jo ennen tonttiin sitoutumista, jotta vältytään yllätyksiltä sillä vaikkapa paalutus voi olla iso yllätyskustannus.  

Maaperätutkimus kaupungin tontille

Tontinsaajan on tehtävä varausaikana, ennen kauppakirjan tai vuokrasopimuksen allekirjoittamista, tontille omalla kustannuksellaan maaperätutkimukset perustamistapalausuntoineen ja pintavaaituksineen. Tontinsaaja vastaa maaperän edellyttämistä rakennushankkeen toteuttamiseen liittyvistä rakenteellisista ratkaisuista.

Kaupunki ei korvaa tontinsaajalle rakennusten perustamisesta aiheutuneita kustannuksia.

Tontti luovutetaan siinä kunnossa kuin se hakuhetkellä on. Tontin saaja vastaa alueen aikaisemmasta käytöstä tontille mahdollisesti jääneiden rakenteiden ja irtaimen tavaran poistamisesta.

Tontin vuokraus / osto kaupungilta

Vuokrasopimuksen ehtoja
 • tontille tulee tehdä ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista tarvittava maaperätutkimus perustamistapalausuntoineen ja pintavaaitus
 • tontille on rakennettava kahden vuoden kuluessa vuokrasopimuksen alkamisesta
 • tonttia ei saa luovuttaa edelleen rakentamattomana
 • lisätietoja maanvuokrasopimuksista ja niiden allekirjoittamisesta:

Kaupan ehtoja
 • kauppa on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa varauksesta
 • kauppahinta maksetaan kokonaisuudessaan kauppakirjan allekirjoituksen yhteydessä
 • kauppahinnan lisäksi peritään tontin lohkomismaksu
 • ostaja vastaa kaupanvahvistajan palkkiosta
 • tontille tulee tehdä varausaikana, ennen kaupantekoa, tarvittava maaperätutkimus perustamistapalausuntoineen ja pintavaaitus
 • tontille on rakennettava kolmen vuoden kuluessa kaupan tekemisestä
 • tonttia ei saa myydä ilman lupaa edelleen rakentamattomana
 • lisätietoja kauppakirjoista ja niiden allekirjoittamisesta:

Laadunohjaus on pientalorakentajan laaja tietopaketti

Rakennusvalvonta järjestää vuosittain koulutusta uusille pientalon rakennuttamista aloittaville perheille. Syksyisin kaupungin tonttijaon jälkeen alkaa yleensä heti laadunohjaus-iltojen sarja, jossa tutustutaan moniin rakentamisen alussa oleellisiin asioihin. Viiden illan aikana rakentaja saa kattavan tietopaketin, jonka aiheita ovat muun muassa laatuvalintojen tekeminen omaan taloon, tilatehokas suunnittelu, kosteuskestävyys rakentamisessa, tontin varausmenettely, sähkö-, vesi-, viemäri- ja kaukolämpöliittymät, erilaiset vaihtoehdot lämmitysmuodoksi, uusiutuvat energiat, rakennustyömaan jätehuolto ja työturvallisuus, sisäilma, energiatehokkuus ja niin edelleen.

Laadunohjaukseen ovat tervetulleita kaikki alueen pientalorakentajat, myös vasta lähitulevaisuudessa rakentamaan aikovat. 

Materiaalit aiemmista laadunohjauksista sekä tulevien laadunohjausten aikataulut löytyvät rakennusvalvonnan sivulta: www.ouka.fi/rakennusvalvonta > Pientalorakentaminen > Laatukoulutus