Havainnekuva Lapti Oy:n voittaneesta kilpailutyöstä.

Asemakaavat

Alppilanbulevardin asemakaavoitusta ohjaa Uuden Oulun yleiskaava ja Kemintien kaavarunko. Alueen toteuttaminen tulee tapahtumaan vaiheittain asemakaavanmuutosten kautta noin 15 vuoden kuluessa. Kaavanmuutosten projektikorteilla oleviin ajankohtaisiin tietoihin ja aineistoihin pääsee Karttatieltä, vieressä olevasta kartasta ja alla olevista linkeistä.

Entisen Välivainion koulun ympäristöön on vireillä asemakaavanmuutos, jonka lähtökohtana on kaupungin aiemmin järjestämä yhteistyökumppaninhakukilpailu. Kilpailun voitti Lapti Oy, jonka kanssa kaupunki on laatinut yhteistoimintasopimuksen. Lapti Oy tulee konsortionsa muiden toimijoiden kanssa ja kaupungin kanssa yhteistyössä käyttämään aluetta monipuoliseen kehitystoimintaan. Tälle alueelle tulee asumisen lisäksi monipuolisesti erilaisia palveluita kivijalkaan ja mm. pääosa Alppilanbulevardin keskusaukiosta. Tämän alueen rajausta tullaan päivittämään valmisteluaineiston nähtäville asettamisen yhteydessä.

Välivainion koulun ympäristön kaavanmuutosalueesta erotettiin omaksi projektikseen Kesätie 3:n asemakaavan muutos. Tälle alueelle suunnitellaan asumista.

Osoitteessa Siirtolantie 10 on myös vireillä asemakaavanmuutos. Tavoitteena on muuttaa liikerakennusten korttelialueen, pysäköintialueen ja puistoalueen asemakaavaa siten, että se mahdollistaa asuinkerrostalorakentamisen. Osa Kontiopuistosta on tarkoitus liittää tonttiin.

Alppilanbulevardilla vireillä olevat asemakaavanmuutokset