Havainnekuva Lapti Oy:n voittaneesta kilpailutyöstä.

Asemakaavat

Alppilanbulevardin asemakaavoitusta ohjaa Uuden Oulun yleiskaava ja Kemintien kaavarunko. Alueen toteuttaminen tulee tapahtumaan vaiheittain asemakaavanmuutosten kautta noin 15 vuoden kuluessa. Alueella vireillä olevat asemakaavat löytyvät Karttatieltä.

Entisen Välivainion koulun ympäristöön on vireillä asemakaavanmuutos, jonka lähtökohtana on kaupungin aiemmin järjestämä yhteistyökumppaninhakukilpailu. Kilpailun voitti Lapti Oy, jonka kanssa kaupunki on laatinut yhteistoimintasopimuksen. Lapti Oy tulee konsortionsa muiden toimijoiden kanssa ja kaupungin kanssa yhteistyössä käyttämään aluetta monipuoliseen kehitystoimintaan. Tälle alueelle tulee asumisen lisäksi monipuolisesti erilaisia palveluita kivijalkaan ja mm. pääosa Alppilanbulevardin keskusaukiosta.

Osoitteessa Siirtolantie 10 on vireillä toinen asemakaavanmuutos. Tavoitteena on muuttaa liikerakennusten korttelialueen, pysäköintialueen ja puistoalueen asemakaavaa siten, että se mahdollistaa asuinkerrostalorakentamisen. Osa Kontiopuistosta on tarkoitus liittää tonttiin.