Bulevardin katupoikkileikkaus

Yleissuunnitelmat

Kaavarungon lisäksi on alueelle laadittu yleissuunnitelma liikenteestä, ympäristöstä ja hulevesien hallinnasta (pdf) sekä yleissuunnitelmat sähkö-, kaukolämpö-, vesijohto- ja jätevesiviemäriverkostoista. Hulevesiä käytetään alueella kaupunkikuvallisina aiheina kaduilla, korttelipihoilla ja puistoissa. Yleissuunnitelmien sisältö on kuvattu myös kaavarunkoraportissa (pdf). Yleissuunnitelmat ohjaavat tarkempian suunnitelmien laatimista, kuten mm. katusuunnitelmia.

Liikenteellisiä perusratkaisuja:

  • pääkatu säilyy keskustan tärkeänä sisääntuloväylänä
  • bulevardi sisältää 2+2 ajokaistaa, keskellä varaus tehokkaalle joukkoliikennevälineelle, puurivit molemmin puolin, reunoilla tilaa kävelylle ja pyöräilylle
  • bulevardille kolme nelihaararisteystä, joista yksi uusi
  • valo-ohjatut suojatiet bulevardin risteyksissä ja pysäkeillä
  • pääpyörätienä Kaarnatien baana
  • alueelliset pysäköintilaitokset

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi yleissuunnitelmat ohjeellisena jatkosuunnittelussa noudatettavaksi pöytäkirjan 5.6.2018 § 278 mukaisesti.

Yhteystiedot:
Kaavoitusarkkitehti
Ville Honkonen
p. 040 595 6428
etunimi.sukunimi@ouka.fi