Havainnekuva Sonnisaaren ranta-alueen kehittämisehdotuksesta C,. Kuvassa tanssipaviljonki.

Elävä monimuotoinen kohtaamispaikka

Keskustavisio on ruutukaavakeskustaa käsittelevä strateginen suunnitelma. Sen tarkoituksena on muodostaa tulevaisuudenkuva elinvoimaisesta ja omaleimaisesta Oulun keskustasta. Siinä määritellään keskeiset linjaukset ja toimenpiteet keskustan kehittämiseksi. Suunnitelma ohjaa periaatteillaan keskustan maankäytön kehittämistä. Keskustavisiolla ei kuitenkaan ole oikeusvaikutuksia.

Keskustavisio hyväksyttiin Oulun kaupunginvaltuustossa 3.4.2017.

Keskustavision loppuraportti 7.2.2017 (pdf).