Eteneminen ja osallistuminen

Suistokaupunkivisio laadinta käynnistyy loppuvuodesta 2017. Vision laadinta muodostuu kolmesta päätyövaiheesta:

  1. analyysi-
  2. päätavoite- ja
  3. visiovaiheesta

Suistokaupunkivisio viimeistellään luonnosvaiheessa käytyyn keskusteluun ja saatuun palautteeseen perustuen.   

Suistokaupunkivision yhteydessä toteutetaan kaksi vaikuttamisen päävaihetta. Niiden yhteydessä toteutetaan avoimia kyselyjä, työpaja- ja keskustelutilaisuuksia sekä suistoalueen nykytilasta että tulevaisuudesta. Ensimmäinen vaikuttamisen päävaihe toteutetaan alkuvuodesta 2018.

Suistokaupunkivision ohjaamisesta ja päätöksenteosta eri vaiheissa vastaa yhdyskuntalautakunta ja sen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Visiotyön käytännön toteutuksesta vastaa yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden asiantuntijoista koostuva työryhmä.   

 

Suistokaupunkivision päävaiheet ja eteneminen

Yhteistiedot:
Yleiskaavapäällikkö
Paula Paajanen
p. 044 703 1233