Suunnitteluun osallistetaan laajasti

Tori on ollut oululaisille tärkeä ja perinteikäs kaupankäynnin paikka parinsadan vuoden ajan. Vuosien mittaan torialueen kehittämiseksi on tehty useita suunnitelmia, mutta niistä mikään ei ole edennyt toteutusvaiheeseen saakka. Aika ajoin on tehty pienempiä uudistuksia, ja niistä viimeisin oli rakennusluvan myöntäminen torihotellille ja talvitorille (talvitori).

Elokuussa 2015 avattiin koko torialuetta koskevan uudistuksen suunnittelu arkkitehtuuriopiskelijoille suunnatulla ideakilpailulla. Torista halutaan luoda paikka, jossa ihmiset, kulttuuri, merellisyys ja elinkeinoelämä kohtaavat kaikkina vuodenaikoina, ei vain kesäaikaan. Tavoitteeksi kilpailutöille asetettiin luoda mahdollisimman monipuolinen lähestyminen torin maankäyttöön, rakentamiseen ja toiminnallisuuteen.

Työ jatkuu ottamalla kuntalaiset, elinkeinoelämän edustajat ja päättäjät laajasti mukaan ideointiin (osallistu). Keskustelua avataan keväällä 2016 monipuolisin keinoin ja eri kanavia hyödyntäen. Oululaisilla on nyt siis todellinen mahdollisuus vaikuttaa kotikaupunkinsa tulevaisuuden rakentamiseen.

Varsinainen torialueen suunnitteluprosessi lähtee näillä näkymin liikkeelle vuoden 2016 aikana. Suunnittelusta vastaa Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut yhteistyössä hankkeeseen valittavan arkkitehtitoimiston kanssa. Päätöksentekoon osallistuvat alkuvaiheessa kaupunginhallitus ja yhdyskuntalautakunta sekä loppuvaiheessa kaupunginvaltuusto.