Ajankohtaista

< Takaisin

Kestävä Kaijonharju -hankkeella lisätään lähiön hyvinvointia ja elinvoimaa

Suomen suurimpien kaupunkien lähiöiden kehittämistä jatketaan hallitusohjelman mukaisesti vuosina 2020–2022 toteutettavassa lähiöohjelmassa. Tavoitteena on asuinalueiden myönteinen pitkän aikavälin kehitys, joka tuottaa asukkaille hyvinvointia ja alueille elinvoimaisuutta. Ympäristöministeriön koordinoiman lähiöohjelman kohdealueena Oulussa on Kaijonharjun lähiö.

Kestävä Kaijonharju koostuu useasta hankkeesta

Poikkihallinnollinen hankekokonaisuus on nimetty Kestäväksi Kaijonharjuksi. Kokonaisuuden perustana toimii vuonna 2019 tehty Linnanmaan ja Kaijonharjun kaupunginosien kaavarunko, jota toteuttamista pyritään toteuttamaan hankkeen avulla. Alueella täydennys- ja lisärakennetaan, parannetaan ympäristöä ja palvelukeskusta sekä kehitetään liikenneverkkoa. Kaijonharjussa vahvistetaan kaupungin, asukkaiden ja muiden toimijoiden yhteistyötä sekä suunnitellaan ympäristöä, tiloja ja toimintoja yhdessä eri toimijoiden kesken. Tavoitteena on elävöittää kaupunginosaa ja ehkäistä sen toiminnallista köyhtymistä ja segregaatiota, edistää yhteisöllisyyttä sekä houkutella uusia asukkaita. Asukkaiden osallistumista ja tasa-arvoa edistäviä toimintatapoja tuetaan ja kehitetään osana sosiaalisesti kestävän kaupungin tavoitetta.

Sijainnin vahvuudet paremmin käyttöön

Hankkeessa hyödynnetään alueen sijaintia kahden järven välisellä kannaksella. Rantojen virkistysreitit ovat olleet pitkään alueen asukkaiden toivelistan kärjessä. Keskuksen uudistamisen suunnittelua jatketaan. Tavoitteena on yhdistää kampus ja keskuksen kaupalliset palvelut paremmin toisiinsa. Täydennysrakentamisella pyritään asukasjakauman ja asuntokannan monipuolistamiseen. Asumisen kärkihankkeena on keskukseen sijoittuva sekoittuneen asumisen lähimmäiskortteli.

Lähiöohjelman näkyvimpiä toimenpiteitä ovat alueen fyysiseen ympäristöön kohdistuvat investoinnit ja parannukset, joita Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA tukee 35 %:n suuruisella lähiöavustuksella. Hankekokonaisuuteen kuuluu myös joukko pienempiä toimenpiteitä, joilla pyritään elävöittämään aluetta mm. tapahtumilla ja kulttuurilla. Tärkeä osa hanketta on asukkaiden osallistaminen mukaan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Hiilineutraalisuus lähiökehittämisen kestävyyden tukena on yksi lähiöohjelman valtakunnallisista tavoitteista. Kestävä Kaijonharju -hankekokonaisuus tukee osaltaan myös Oulun kaupungin ympäristöohjelman toteutumista mm. lähiön täydennysrakentamisella ja kestävän liikkumisen tukemisella. Alueen joukkoliikennettä ja kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita parannetaan sekä rakennetaan alueelle uusia lähiliikuntapaikkoja ja ulkoilureittejä. Alueen taloyhtiöitä kannustetaan asuntokannan kehittämiseen, peruskorjauksiin ja energiaremontteihin.

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset.