Ajankohtaista

< Takaisin

Kiertotaloudesta uutta virtaa Oulun seudulle – kiertotalouden tiekartta etenee

Oulussa halutaan kasvaa kestävästi: säilyttää ympäristön hyvä tila, varmistaa kaupungin elinvoimaisuus ja olla hiilineutraali vuonna 2040. Näitä tavoitteita edistämään Oulussa laaditaan parhaillaan kiertotalouden tiekarttaa. Kiertotalouteen siirtyminen tarjoaa mahdollisuuden vastata ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen aiheuttamiin haasteisiin. Kiertotalous on enemmän kuin kierrätystä. Se on myös uudenlaisia tapoja käsitellä ja käyttää resursseja tehokkaasti esimerkiksi jakamalla, yhteiskäytöllä ja korjaamalla. 

Kiertotalous on nyt kaikkien huulilla: Euroopan komission vihreän kehityksen ohjelma Green Deal sisältää merkittäviä linjauksia kiertotalouden edistämiseen. Suomessa on YM:n ja TEM:n johdolla valmistellaan strategista kiertotalouden edistämisohjelmaa ja useat teollisuudenalat ja yritykset ottavat suuria loikkia kohti kiertotaloutta. 

Tiekartta osa ympäristöohjelmaa

Miten Oulun kaupunki voi edistää kiertotaloutta ja mahdollistaa kiertotalouden ratkaisuilla resurssien tehokkaamman käytön ja CO2-päästöjen vähentämisen? Voiko kaupunki toimillaan auttaa elinkeinoelämää menestymään ja tarttumaan kiertotalouden tarjoamiin mahdollisuuksiin? Miten Oulun vahva ICT-sektori kytketään osaksi kiertotalouden ratkaisuja, jotka tuovat uutta virtaa Oulun seudulle? 

Näihin kysymyksiin vastaamiseksi laaditaan Oulun kaupungin kiertotalouden tiekarttaa. Työtä tehdään osana ympäristöohjelmaa ja siihen osallistetaan vahvasti kaupungin sidosryhmiä. Työtä Oulun seudun kiertotalouden edistämiseksi tukevat AFRY Finlandin ja Solvedin asiantuntijat. Tavoitteena on julkaista valmis tiekartta vuoden 2021 alussa. 

Ei pelkkää kierrätystä

Kiertotalouden tiekartan laatiminen alkoi kesällä 2020, jolloin kaupunkilaiset, yritykset ja muut sidosryhmät vastasivat kyselyyn kiertotalouden nykytilasta ja kehittämistarpeista Oulussa. Kyselyn perusteella vastaajat haluavat lisää kiertotalousviestintää ja neuvontaa, enemmän tietoa jo tehdyistä kiertotalouteen liittyvistä teoista ja muutosta yleiseen käsitykseen siitä, että kiertotalous olisi pelkästään kierrätystä. 

Työpajassa kerrattiin tavoitteita

Syyskuussa 2020 järjestettiin virtuaalisesti sidosryhmiä osallistava työpaja. Työpajassa etsittiin konkreettisia toimenpiteitä kiertotalouden edistämiseksi. Työpajan avasi kaupunginjohtaja Päivi Laajala, joka muistutti, että kaupunki on sitoutunut kiertotalouden edistämiseen ja kunnianhimoisiin tavoitteisiin. Laajalan mukaan kiertotalouskaupunkina Oulu vastaa ilmastonmuutoksen haasteeseen ja tarjoaa osaamistaan globaalisti esimerkiksi uudenlaisen osaamisen kasvun kautta. Tavoitteena on, että kiertotalousklusteri synnyttää innovaatioita ja uutta liiketoimintaa ja siten elvyttää taloutta erityisesti Pohjois-Suomessa. Laajala korosti, että jokaisen oululaisen on päästävä osalliseksi kiertotaloudesta ja sen tuottamasta hyvinvoinnista. 

Työpajassa kuultiin Helsingin ja Turun kaupunkien kiertotalouskokemuksista. Kaupungit ja alueet ovat kiertotalouden keskiössä vastatessaan yhdyskuntasuunnittelusta ja kaavoituksesta, liikennejärjestelmistä, rakennetusta ympäristöstä ja infrasta. Nämä teemat näkyvät myös Oulun kiertotalouden tiekartassa. 

Konkreettisia asioita ideoitiin

Työpajaan kuuluneessa paneelissa keskusteltiin kiertotalouden mahdollistavista alustoista ja yhteistyöstä. Paneeli nosti kiertotalouden mahdollisuuksina esiin Asuntomessut 2025 ja InStreams Hub -kiertotalouskonsortion, jonka avulla uudenlaista liiketoimintaa voidaan vahvistaa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kiertotalouden digitaalisia ja fyysisiä alustoja, jotka liittyvät jakamistalouteen ja tuotteiden käyttöiän pidentämiseen.  Alustusten ja paneelin innoittamana n. 100 työpajaan osallistujaa ideoivat yhdessä konkreettisia toimenpiteitä osaksi Oulun kiertotalouden tiekarttaa.  

Seuraavaksi tiekartan laatiminen etenee asiantuntijoiden ja kaupungin sisäisenä työnä, jossa saatuja aihioita toimenpiteistä tarkennetaan ja priorisoidaan samalla, kun Oulun kiertotalouden strategisia tavoitteita kirkastetaan. Kunnianhimoa tulee Oulusta varmasti löytymään! 

Kuva panelisteista.

Paneelissa Solvedin Janne Hietaniemi fasilitoi keskustelua alusta- ja jakamistaloudesta. Paneelissa mukana Matti Matinheikki, Oulun kaupunki, Mirja Illikainen, Oulun yliopisto, Sami Isola, Isape Oy, Markku Laatikainen, Ajois Oy sekä Heikki Harju-Autti, Oulun Energia.

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset.