Ympäristö ja luonto

Ympäristö ja luonto ovat kaikkien asia. Ympäristöä on kaikki ympärillämme – se on nauttimamme ruoka ja juomavesi – se alkaa sisätiloista ja jatkuu ulos pihoihin, kaupunkiin, kyliin ja erämaahan. Sinne mahtuu luonnonsuojelualueita, luontopolkuja, virkistysalueita, katuja ja puistoja.

Monimuotoinen ja hyvinvoiva luonto sekä viihtyisä ja terveellinen asuinympäristö edistävät kaikkien hyvinvointia. Ympäristöstä meillä on yhteinen vastuu.

Ympäristöasioiden hoitaminen vaatii moniammatillista yhteistyötä ja asiantuntemusta. Siihen kuuluu neuvontaa, ohjausta, valvontaa, suunnittelua, päätöksentekoa ja toteuttamista.

Ilmoitukset ja kuulutukset

Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset voi lukea osoitteessa www.ouka.fi/kuulutukset.

Ajankohtaista

< Takaisin

Vyyhti – verkoston ytimenä vahva kumppanuus

Pohjois-Pohjanmaalla toimivan, vesienhoitoa edistävän VYYHTI – verkoston toiminta vahvistuu verkoston ydintoimijoiden yhteisellä kumppanuusasiakirjalla. Kumppanuuden myötä verkoston tuki paikallisille kunnostustoimijoille vahvistuu, sektorirajat ylittävä yhteistyö lisääntyy ja tutkimustieto siirtyy nykyistä kattavammin käytäntöön. Verkostotoiminnan avulla pystymme Pohjois-Pohjanmaalla myös vastaamaan aiempaa paremmin ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin.

Kumppanuusasiakirja osoittaa, että vesienhoidon keskeiset toimijat näkevät pitkäjänteisen verkostotoiminnan merkittävänä keinona parantaa vesien ja ympäristön tilaa. Ydintoimijat ovat marraskuussa 2017 esittäneet ehdotuksessaan verkoston toimintaan varattavan riittävästi resursseja suunnitteilla olevan uuden maakunnan toiminnassa.

Pohjois-Pohjanmaalla on tehty pitkään vahvaa vesien- ja ympäristönhoitotyötä hyvässä yhteistyössä alan eri toimijoiden kesken. Olemme toimineet myös valtakunnallisena esimerkkinä vesienhoidon verkostoitumisessa ja yhteistyö valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston kanssa on tiivistä. VYYHTI – verkoston toimintamallin soveltumista muille alueille Suomessa selvitetään vuosien 2019–2020 aikana. VYYHTI – verkosto toteuttaa myös Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmaa 2018–2021 ja maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa, joissa korostetaan kumppanuutta ja verkostotoimintaa.

VYYHTI – verkoston kumppanuusasiakirjan allekirjoitustilaisuus järjestetään maanantaina 17.12.2018 klo 10 Ravintola Nallikarissa. Tilaisuudessa ovat paikalla maakuntajohtaja Pauli Harju Pohjois-Pohjanmaan liitosta, ylijohtaja Jonas Liimatta Pohjois-Pohjanmaan ELY – keskuksesta, ympäristöjohtaja Leena Tuuri Oulun seudun ympäristötoimesta, johtaja Vesa Nuolioja ProAgria Oulusta sekä toiminnanjohtaja Maija-Liisa Tausta-Ojala Oulun Maa- ja kotitalousnaisista.

Kumppanuusasiakirjan allekirjoittajia ovat:

 • Luonnonvarakeskus
 • Suomen ympäristökeskus / Vesikeskus
 • Pohjois-Pohjanmaan liitto
 • Pohjois-Pohjanmaan ELY – keskus / Vesistöyksikkö
 • Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
 • Suomen metsäkeskus / Pohjoinen palvelualue
 • Ylivieskan kaupunki
 • Oulun seudun ympäristötoimi
 • ProAgria Oulu ry / Oulun Maa- ja kotitalousnaiset / Oulun kalatalouskeskus

Oulun yliopiston Vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikkö osoittaa tukensa VYYHTI – verkostolle erillisellä tukikirjeellä.

Info

VYYHTI – verkosto on Pohjois-Pohjanmaalla toimiva, maakunnallinen vesienhoidon asiantuntijoiden sekä paikallistoimijoiden verkosto, jonka toiminnalla lisätään konkreettisten vesien- ja ympäristönhoitotoimenpiteiden määrää ja parannetaan maakunnan vesistöjen tilaa. VYYHTI – verkosto on rakennettu osana ProAgria Oulun hallinnoimaa VYYHTI II – hanketta. Hankkeen osatoteuttajina toimivat Suomen ympäristökeskus ja Suomen metsäkeskus. Hanketta rahoittavat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Suomen ympäristökeskus, Suomen metsäkeskus, Oulun kaupunki sekä Pyhäjärven kaupunki.

Lue lisää nettisivulta: Proagriaoulu 

Jakolinkki

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki

  Aukioloajat
  ma–pe klo 8–16
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro work
  08 558 558 00
 • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Oulun seudun ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Henkilökunnan yhteystiedot
 • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
 • Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/ymparisto