PM10-hiukkasten raja-arvotason ylitykset

Tietoa ilmansaasteista

Hengitettäväthiukkaset

Hengitettävät hiukkaset PM10

Takaisin

Vuorokausiarvot           Edelliset 31 vrk                Tuntiarvot

31 vrk

Tuntiarvot 36 t

2 min arvot