PM10-hiukkasten raja-arvotason ylitykset

Tietoa ilmansaasteista

Hengitettäväthiukkaset

Hengitettävät hiukkaset PM10

Ilmanlaatutiedot löytyvät Ilmatieteenlaitoksen sivuilta.