Huvivenesataman jätehuoltosuunnitelma

Huvivenesataman pitäjän on laadittava jätehuoltosuunnitelma huviveneistä peräisin olevien jätteiden jätehuollon järjestämiseksi. Huvivenesatama voi tehdä toisen huvivenesataman kanssa yhteisen jätehuoltosuunnitelman.

Jätehuoltosuunnitelman laatimisvelvoite koskee sellaista huvivenesatamaa, jossa on vähintään 50 venepaikkaa tai jonka yhteydessä on vähintään 50 huviveneen talvitelakointipaikkaa ja jossa peritään maksu tai muu korvaus venepaikasta.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tarkistaa suunnitelman ja merkitsee hyväksytyn suunnitelman ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Hyväksynnästä lähetetään tieto sataman pitäjälle.

Huvivenesatamien jätehuoltosuunnitelmien ajantasaisuutta valvotaan kolmen vuoden välein ja tarkastuksia tehdään tarvittaessa. Jätehuoltosuunnitelma on tarkistettava, jos jätteiden laatu, määrä tai jätehuolto muuttuu merkittävästi.

Suunnitelman hyväksymisestä peritään Oulun seudun ympäristötoimen taksan mukainen maksu.

Toimi näin

Täytä jätehuoltosuunnitelman ilmoituslomake ja toimita se postitse Oulun seudun ympäristötoimeen

Oulun seudun ympäristötoimi
PL 34
90015 Oulun kaupunki

tai sähköpostitse osoitteeseen ymparisto@ouka.fi.

Ilmoituslomakkeen ja täyttöohjeet löydät ympäristöhallinnon verkkosivuilta.

Muualla verkossa

Merenkulun ympäristönsuojelulaki 1672/2009 (Finlex)

Lisätietoa

Ajankohtaista

Julkaisut ja raportit

Luvat ja ilmoitukset

Maksut

Ohjeet

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelun henkilökunta