Oulun ilmanlaatu

Oulun kaupunki mittaa ilmanlaatua yhteistyössä ilmaa kuormittavien laitosten kanssa. Käytännön mittaustoiminnan hoitaa Oulun seudun ympäristötoimi. Ilmanlaatua mitataan kolmella kiinteällä mittausasemalla: Oulun keskustassa, Nokelassa ja Pyykösjärvellä. Lue lisää Oulun ilmanlaadun seurannasta ja mittausasemista. 

Eri ilmansaasteiden mittaustulokset päivittyvät tunneittain Ilmatieteen laitoksen Ilmanlaatu Suomessa -sivustolle.

Ajantasaista mittaustietoa Suomen ilmanlaadusta

Merkittävimmät ilmansaasteiden päästölähteet Oulussa ovat liikenne, energiantuotanto, teollisuuden hajupäästöt ja pientulisijojen käyttö. Lisäksi ilmansaasteita kulkeutuu Suomeen myös maan rajojen ulkopuolelta.

Tiedotteet

.

Raja-arvotasojen ylitykset (llmatieteen laitos)

 

Lisätiedot ja yhteydenotto

Katso ilmanlaadun seurannasta vastaavien ympäristötarkastajien yhteystiedot ympäristönsuojelun henkilökunnan listalta. 

Muualla verkossa

European Air Quality Index (Euroopan ympäristökeskus, englanniksi)

Ilmanlaatuindeksi (Ilmatieteen laitos)

Ilmansaasteiden mahdollisia terveysvaikutuksia (Ilmatieteen laitos)

Mitä voit tehdä? (Ilmatieteen laitos)

Opas puunpolttoon (HSY)

Tietoa ilmansaasteista (Ilmatieteen laitos)

Julkaisuja

Ilmanlaatu vuonna 2020 (pdf)

Ilmanlaatu vuonna 2019 (pdf)

Ilmanlaadun seurantasuunnitelma 2017–2021 (pdf)

Seurantaa 1979 alkaen (pdf, s 43)

Oulun ilmanlaadun mittausten laatujärjestelmän kuvaus 20.11.2019 (pdf)

Oulun seudun
ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
  • Sähköposti
  • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
  • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

    Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.