.

Ilmanlaatuindeksi Oulu

 

Oulun ja muiden kaupunkien ilmanlaatutiedot löytyvät Ilmatieteenlaitoksen sivuilta

      

 

Ilmanlaatuindeksin avulla ilmanlaatu voidaan tiivistää laatusanoihin hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono tai erittäin huono. Indeksi on tunneittain laskettava vertailuluku, joka kuvaa sen hetkistä ilmanlaatua suhteutettuna ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin.

Keskustan indeksi lasketaan vilkkaassa liikenneympäristössä sijaitsevan keskustan mittausaseman tuloksista. Pyykösjärvellä mitattu ilmanlaatu kuvastaa yleisesti asuntoalueiden ilmanlaatua Oulun keskustan ulkopuolella.