A-Ö
HAKEMISTO

Jätehuoltomääräykset

Uudet jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.1.2023

Seudullinen jätehuoltojaosto on hyväksynyt 15.9.2022 §11 jätehuoltomääräykset, jotka tulevat voimaan 1.1.2023 Hailuodossa, Iissä, Lumijoella, Kempeleessä, Oulussa ja Pudasjärvellä. 

Jätehuoltomäärykset 1.1.2023 alkaen.

Jätehuoltomääräykset ohjaavat kiinteistöjä järjestämään jätehuoltonsa haitattomasti ja ympäristöystävällisesti.

Polttokelpoisen jätteen keräys koskee kaikkia. Rivi- ja kerrostaloissa kerätään erikseen myös paperi, kartonki, keräyslasi, keräysmetalli ja biojäte.

Jätteistä aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi jäteastiat on tyhjennettävä säännöllisesti ja jätteen kuljettamisesta käsittelypaikkaan tehdään sopimus jätehuoltoyrityksen kanssa.

Jätehuoltomääräykset koskevat yrityksiä ja niiden jätehuollon käytännön järjestämistä silloin kun tarkoitus ehkäistä jätteistä aiheutuvaa vaaraa tai haittaa ihmisille tai ympäristölle. Esimerkiksi silloin, kun on kyse jäteastioista ja niiden sijoittamisesta, merkitsemisestä ja täyttymisestä.

Jätehuol­to­mää­räyksistä on mahdollista myöntää poikkeuksia. Poikkeuksina käsitellään esim. poltto­kel­poisen jätteen jäteastian tyhjen­nysvälin harven­taminen tai poltto­kel­poisen jätteen jäteas­tioiden tyhjen­nyksen määräai­kainen keskeytys.

Jäteastian tyhjennysvälin harventaminen on mahdollista silloin, kun kiinteistöllä syntyvä jätemäärä on pieni. Jätemäärä voi olla pieni esimerkiksi yhden tai kahden asukkaan taloudessa, jossa hyötyjätteet lajitellaan ja viedään Rinki-ekopisteelle, biojäte kompostoidaan tai kiinteistöllä on sopimus biojätteen erilliskeräyksestä ja 240 litran kokoinen polttokelpoisen jätteen astia riittää kiinteistön jätteille.

Kiinteistön jätteenkuljetuksen määräaikaista keskeytystä voidaan hakea, jos keskeytys kestää yli 12 kuukautta tai kiinteistöllä ei asuta tai oleskella laitoshoidon, väliaikaisen muuton, kiinteistön myynnin tai remontin vuoksi.

Poikkeuksista päätetään aina tapauskohtaisesti ja myönnetyt poikkeukset ovat määräaikaisia.

Poikkeusta voidaan hakea vapaamuotoisella hakemuksella tai täyttämällä ja palauttamalla oheinen lomake.

Hakemus jätehuoltomääräyksistä poikkeamiseksi (pdf)

Hakemuksen palautusosoite: Yhdyskuntalautakunta/jätehuoltoviranomainen, Oulun kaupungin KIRJAAMO, PL 27, 90015 Oulun kaupunki ja sähköpostilla kirjaamo@ouka.fi.

Lisätietoja antaa palvelupäällikkö Ilona Suppanen, Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, p. 044 703 3961.