Kalastus ja vesialueet

Talvinen kuva Oulujoelta.

Yhdyskuntalautakunta 17.9.2019 § 492 on hyväksynyt kalataloudellisen käyttö- ja hoitosuunnitelman ohjeellisena noudatettavaksi kaupungin vesialueille vuosiksi 2019–2023.

V. 2008 on valmistunut selvitys "Kalastus Oulun kaupungin vesialueilla 2008", jonka PSV – Maa ja Vesi on tehnyt toimeksiantajanaan Oulun Kaupunki. Selvityksessä esitetään kalastustiedustelun tulokset vuodelta 2008. Tiedustelu kattaa Oulujoen suiston sekä merialueen ja sisävesistä Oulujoen pääuoman ja Sanginjoen.

Kalastus

Kalastuksessa on noudatettava voimassaolevan kalastus- ja muun lainsäädännön määräyksiä. Maanhankintapäällikkö hyväksyy kalastuksen lupaehdot, jotka koskevat kaikkia Oulun kaupungin omistamia ja hallitsemia vesialueita, lukuun ottamatta vuokrattuja kalavesiä, kalankasvatusaltaita ja kalanviljelylammikoita. Lisäksi on noudatettava lupaehdoissa annettuja määräyksiä.

Vesialueet

Oulun kaupunki omistaa vesialueita 6 500 ha, joista merialuetta ja jokisuistoa on n. 5 600 ha. Sisävesialueita on n. 900 ha, joista kalastuskohteina tärkeimmät ovat Oulujoki, Sanginjoki, Pyykösjärvi, Valkiaisjärvi ja Niilesjärvi. Oulujokea on noin 450 ha, Sanginjokea noin 70 ha, ja pienten järvien osuus yhteensä noin 390 ha. Ylikiimingistä Ahmasjärvi on kaupungin omistama.

Vesialuekartta

Vesialuiden rajat ja kalaväylä

Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista saa tietoa vesialueiden ja kalaväylän aluerajoista ja rajoituksista lupaehtojen yhteydessä annettavasta vesialuekartasta.

Veneenlaskupaikat on merkitty vesialuekarttaan

Taskisenranta, Rajahauta, Raatti, Hollihaka, Laanilanranta, Värttö, Tarhurintie, Saarela, Juurusoja, Hietasaaren Vaakunakylä, (Toppilansaari). Lisäksi yksityisten ylläpitämiä veneenlaskupaikkoja ovat mm. OTPS:n ja Telakkasäätiön venepaikat Hietasaaressa.
 
 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 32 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Metsätalousinsinööri
    Juho Kuukasjärvi
    work 044 703 2383
  • Sähköposti
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.