Kempeleenlahden suojelualue

Kempeleenlahden suojelualue käsittää noin 80 hehtaaria alavaa maankohoamisrantaa ja siihen liittyvä Selkäkari on arvokas lintuvesialue ja Natura 2000 -kohde. Rannansuuntainen vyöhykkeinen kasvillisuus muuttuu veden uposkasveista rantaniittyjen kautta lehtimetsiksi.

Kempeleenlahti on osa valtakunnallista lintuvesiensuojeluohjelmaa. Lahden runsaaseen linnustoon kuuluvat kahlaajien ja vesilintujen lisäksi monet varpuslinnut, erikoisuutena uhanalainen kultasirkku. Ranta-alueet ovat tärkeitä muuttolintujen pesimis-, levähtely- ja kertymäalueita.

Lentokentäntien laidasta erkanevan pistotien päästä, pysäköintialueelta lähtevä kilometrin pituinen luontopolku kiertää lintutornille ja takaisin. Tornista voi helposti tarkkailla Myllyojansuun linnustoa. Polun taulut kertovat rannan kasvillisuudesta ja linnustosta.