Kiertotalouden tiekartta

Oulun kaupungille on laadittu kiertotalouden tiekartta osana ympäristöohjelman toteutusta. Tiekartta on hyväksytty kaupunginhallituksessa 28.6.2021.

Tiekartta on laadittu Oulun kaupungille ja asiaa tarkastellaan kaupunkiorganisaation näkökulmasta: millä toimenpiteillä kaupunki voi edistää kiertotalouden toteutumista Oulussa. Kiertotaloustyöhön tarvitaan kuitenkin aivan kaikki: yritykset, oppilaitokset, tutkimusorganisaatiot, muut sidosryhmät ja kuntalaiset. Oppivin kiertotalouskaupunki Oulu rakennetaan yhteystyöllä!

Kuvassa on esitetty tiekartan painopistealueet ja läpileikkaavat teemat.

 

Mies laittaa omenoita kompostiin.

Ajankoh­taiset kiertotalousprojektit

Kierroksia kiertotalouteen -haastehaku

BusinessOulun koordinoima LIKE-kiertotalousklusteri järjestää Kierroksia Kiertotalouteen-haastekilpailun vuosien 2022-2023 aikana. Kilpailuun valitaan open call-menettelyn avulla kerätyistä haasteista sopivimmat (1-4 kpl), joihin muut yritykset pääsevät tarjoamaan ratkaisuja. Parhaat ratkaisut valittuihin haasteisiin pilotoidaan haasteen avaajien todellisissa toimintaympäristöissä kesällä ja syksyllä 2023. BusinessOulu osallistuu toteutettavien pilotointien kustannuksiin korkeintaan 15 000 eur summalla. Projektia rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan liitto ja pilotointien tulokset ovat julkisia.

Kutsumme yrityksiä ja muita organisaatioita esittämään kiertotalouteen liittyviä haasteita ja aitoja tarpeita, joita toiset yritykset voivat ratkaista. Haasteen avaaja saa siis uusia, innovatiivisia ratkaisuehdotuksia avaamaansa haasteeseen, sekä parhaan ratkaisun pilotoinnin omassa käyttöympäristössään.

Jos sinulla on sopiva haaste, ehdota sitä mukaan kilpailuun. Kerro ehdotuksesi 31.10.2022 mennessä oheisen linkin kautta.

 

Tahkokankaan kiertotalouskäsikirja

Tahkokankaalta kiertoon -hankkeessa kehitettiin purkamisen kiertotaloutta ja luotiin uusia toimintamalleja purkumateriaalien hyötykäytön edistämiseen. Hankkeen kiertotalousseminaari järjestettiin 29.3.2022. Alla voit tutustua seminaarin esityksiin:

 

Prikka kiertoon

Projektissa kehitetään hävikkiruuan hyödyntämisen keskitettyä mallia Oulussa. Logistiikkaa ja toimintamallia kehitettäessä luodaan samalla kiertotalouden työkokeilu- ja työpaikkoja sekä viitoitetaan alalle johtavia ura- ja työllisyyspolkuja.

 

MakingCity

Oulu on mukana kansainvälisessä monialaisessa yhteistyöverkostossa rakentamassa uusia innovatiivisia energiaratkaisuja, ja Kaukovainion kaupunginosa toimii ratkaisujen pilottikohteena. Pilotin tavoitteena on osoittaa, että innovatiivisia energiaratkaisuja käyttävä rakennuskokonaisuus voi olla lähes energiaomavarainen, kun esimerkiksi sen tuottama hukkalämpö voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. Lisäksi tavoitteena on muun muassa luoda uusi kaupunkisuunnittelumalli ja uutta innovatiivisten energiaratkaisujen synnyttämää liiketoimintaa.

 

LIKE - kiertotaloudesta liiketoimintaa

Hanke kokoaa yhteen kiertotalousalan yritykset ja yritykset, joiden tuote, palvelu, teknologia tai osaaminen mahdollistaa kiertotalouteen siirtymisen ja kiertotalouden uusien liiketoimintamallien hyödyntämisen. Hankkeen kautta yritykset voivat löytää uusia kotimaisia ja kansainvälisiä kokeilu- ja pilottikohteita, asiakkaita, yksityisiä ja julkisia rahoittajia sekä muita yhteistyökumppaneita.

Tyttö kirjastossa.

Kiertotalouden tiekartan etusivu.

Oulun kiertotalouden tiekartta

Oulun kaupunki allekirjoitti Euroopan kiertotalouskaupunkien julistuksen ensimmäisten joukossa 30.10.2020. Tutustu julistuksen sisältöön (englanninkielinen sivusto circularcitiesdeclaration.eu)