Kiertotalouden tiekartta

Oulun kaupungille on laadittu kiertotalouden tiekartta osana ympäristöohjelman toteutusta. Tiekartta on hyväksytty kaupunginhallituksessa 28.6.2021.

Tiekartta on laadittu Oulun kaupungille ja asiaa tarkastellaan kaupunkiorganisaation näkökulmasta: millä toimenpiteillä kaupunki voi edistää kiertotalouden toteutumista Oulussa. Kiertotaloustyöhön tarvitaan kuitenkin aivan kaikki: yritykset, oppilaitokset, tutkimusorganisaatiot, muut sidosryhmät ja kuntalaiset. Oppivin kiertotalouskaupunki Oulu rakennetaan yhteystyöllä!

Kuvassa on esitetty tiekartan painopistealueet ja läpileikkaavat teemat.

 

Mies laittaa omenoita kompostiin.

Ajankoh­taiset kiertotalousprojektit

Kierroksia kiertotalouteen

Haastekilpailun pilotoinnit alkavat 

BusinessOulun koordinoima LIKE-kiertotalousklusteri järjestämä Kierroksia Kiertotalouteen-haastekilpailu alkoi viime vuonna. Kilpailussa haasteen avanneet yritykset etsivät omiin kiertotaloushaasteisiinsa ratkaisuja muilta yrityksiltä. Parhaat ratkaisut pilotoidaan haasteen avaajien tarjoamissa ympäristöissä tämän vuoden aikana. BusinessOulu tarjoaa pilotointirahaa toteutuneita kustannuksia vastaan korkeintaan 15 000 euroa / pilotti.

Kilpailussa etsittiin ratkaisuja biojätteen kierrätyshaasteeseen, matkailualueen resurssien jakamiseen ja metallien erotteluun. Kisan finaalina oli pitchaus KiertotalousAreenassa, josta kaikki kilpailijat selviytyivät hienosti.

Voittajiksi ja syksyllä pilotoitaviksi ratkaisuiksi tuomaristo valitsi ratkaisut seuraavilta yrityksiltä:

Kiertokaaren haaste biojätteen erilliskeräykseen:  

Wastebook Oy (siirryt yrityksen verkkosivuille)

Ber Oy (siirryt yrityksen verkkosivuille)

Pudasjärven kehityksen haaste matkailukeskuksen resurssien jakamiseen:

CoReorient Oy (siirryt yrityksen verkkosivuille)

Koska Syklo oy:n asettama haaste metallijätteen erottelun parantamisesta ei saanut kriteerit täyttäviä ratkaisuehdotuksia, rahoittajan kanssa sovittiin, että voidaan pilotoida kaksi kriteerit täyttävää biojätettä koskevaa ratkaisuehdotusta.

Kierroksia kiertotalouteen -kisaa rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Oulun kaupunki. Pilotointien tulokset ovat julkisia.

Kisan tavoite on parantaa PK-yritysten mahdollisuuksia saada näkyvyyttä ja referenssejä uusille kiertotalousratkaisuille ja parantaa niiden kilpailukykyä. Kilpailulla tavoitellaan myös päästövähennyksiä tuovien, skaalattavien kiertotalousratkaisuiden käyttöönottoa.

Kerromme pilotointien etenemisestä kiertotalousklusterin sivulla

 

Tahkokankaan kiertotalouskäsikirja

Tahkokankaalta kiertoon -hankkeessa kehitettiin purkamisen kiertotaloutta ja luotiin uusia toimintamalleja purkumateriaalien hyötykäytön edistämiseen. Hankkeen kiertotalousseminaari järjestettiin 29.3.2022. Alla voit tutustua seminaarin esityksiin:

 

Prikka kiertoon

Projektissa kehitetään hävikkiruuan hyödyntämisen keskitettyä mallia Oulussa. Logistiikkaa ja toimintamallia kehitettäessä luodaan samalla kiertotalouden työkokeilu- ja työpaikkoja sekä viitoitetaan alalle johtavia ura- ja työllisyyspolkuja.

 

MakingCity

Oulu on mukana kansainvälisessä monialaisessa yhteistyöverkostossa rakentamassa uusia innovatiivisia energiaratkaisuja, ja Kaukovainion kaupunginosa toimii ratkaisujen pilottikohteena. Pilotin tavoitteena on osoittaa, että innovatiivisia energiaratkaisuja käyttävä rakennuskokonaisuus voi olla lähes energiaomavarainen, kun esimerkiksi sen tuottama hukkalämpö voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. Lisäksi tavoitteena on muun muassa luoda uusi kaupunkisuunnittelumalli ja uutta innovatiivisten energiaratkaisujen synnyttämää liiketoimintaa.

 

LIKE - kiertotaloudesta liiketoimintaa

Hanke kokoaa yhteen kiertotalousalan yritykset ja yritykset, joiden tuote, palvelu, teknologia tai osaaminen mahdollistaa kiertotalouteen siirtymisen ja kiertotalouden uusien liiketoimintamallien hyödyntämisen. Hankkeen kautta yritykset voivat löytää uusia kotimaisia ja kansainvälisiä kokeilu- ja pilottikohteita, asiakkaita, yksityisiä ja julkisia rahoittajia sekä muita yhteistyökumppaneita.

Tyttö kirjastossa.

Kiertotalouden tiekartan etusivu.

Oulun kiertotalouden tiekartta

Oulun kaupunki allekirjoitti Euroopan kiertotalouskaupunkien julistuksen ensimmäisten joukossa 30.10.2020. Tutustu julistuksen sisältöön (englanninkielinen sivusto circularcitiesdeclaration.eu)