Jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräykset ohjaavat kiinteistöjä järjestämään jätehuoltonsa siten, että siitä ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Tavoitteena on mahdollisimman toimiva ja ympäristön huomioon ottava jätehuolto. Jätehuoltomääräyksissä on annettu velvoitteita muun muassa jätehuollon lajittelu-, keräys- ja kuljetusjärjestelyistä.

Jätehuoltomääräysten valvonta kuuluu ympäristönsuojeluviranomaisille. Oulun seudulla tehtävistä vastaavat Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunta ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 

Oulun seudun ympäristötoimen toimialueella on kaksi eri jätehuoltoviranomaista; Seudullinen jätehuoltojaosto ja Lakeuden EKO -lautakunta. Jätehuoltoviranomainen päättää muun muassa jätehuollon järjestämiseen liittyvistä asioista ja seuraa jätehuollon toimivuutta. Jätehuoltoviranomainen voi myöntää myös poikkeuksia jätehuoltomääräyksien noudattamisesta. Poikkeuksia voivat olla esimerkiksi jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen yli jätehuoltomääräyksissä annetuista rajoista tai määräaikainen vapautus järjestettyyn jätehuoltoon liittymisestä.

Seudullisen jätehuoltojaoston jätehuoltomääräykset (Hailuoto, Kempele, Lumijoki ja Oulu)

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnan alainen seudullinen jätehuoltojaosto vastaa Hailuodon, Iin, Kempeleen, Lumijoen, Oulun ja Pudasjärven jätehuollon viranomaistehtävistä. Seudullinen jätehuoltojaosto on hyväksynyt jätehuoltomääräykset 15.9.2022 §11 ja ne ovat tulleet voimaan 1.1.2023. Oulun seudun ympäristötoimi valvoo jätehuoltomääräysten noudattamista Hailuodossa, Kempeleessä, Lumijoella ja Oulussa. 

Seudullisen jätehuoltojaosto jätehuoltomääräykset (Hailuoto, Kempele, Lumijoki ja Oulu) (pdf)

Lisätietoja seudullisen jätehuoltojaoston jätehuoltomääräyksistä saat palvelupäällikkö Ilona Suppaselta, p. 044 703 3961.

Lakeuden EKO:n jätehuoltomääräykset (Liminka, Muhos, Tyrnävä)

Lakeuden EKO -lautakunta toimii Limingan, Muhoksen, Tyrnävän ja Utajärven kuntien jätehuoltoviranomaisena. Lautakunta on hyväksynyt jätehuoltomääräykset 19.12.2018 (§ 62) ja määräykset ovat tulleet voimaan 1.3.2019. Oulun seudun ympäristötoimi valvoo Limingan, Muhoksen ja Tyrnävän kunnissa jätehuoltomääräysten noudattamista. 

Lakeuden EKO:n jätehuoltomääräykset (Liminka, Muhos, Tyrnävä) (pdf)

Lakeuden EKO -kuntien operatiivisten palveluiden tuottajana toimii Kempeleen Jätekuljetus Ky. Jätehuollon käytännön toteuttamiseen liittyviä tehtäviä ovat jätteiden vastaanoton ja käsittelyn järjestäminen, vaarallisten jätteiden vastaanotto sekä jäteneuvonta ja tiedotus.

Lisätietoja Lakeuden EKO:n jätehuoltomääräyksistä saat ympäristösuunnittelija Tanja Sarkkiselta, p. 050 324 0963.

Muualla verkossa

Kempeleen Jätekuljetus Ky

Kiertokaari Oy

Lakeuden EKO

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut - jätehuolto

Lisätietoa

Ajankohtaista

Julkaisut ja raportit

Luvat ja ilmoitukset

Maksut

Ohjeet

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelun henkilökunta

Oulun seudun
ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Henkilökunnan yhteystiedot work https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/ymparistotoimen-henkilokunta

  Kaupungin vaihde work 08 558 410
  Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
 • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.