Jätehuoltomääräykset

Jätehuoltomääräykset ohjaavat kiinteistöjä järjestämään jätehuoltonsa siten, että siitä ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Tavoitteena on mahdollisimman toimiva ja ympäristön huomioon ottava jätehuolto. Jätehuoltomääräyksissä on annettu velvoitteita muun muassa jätehuollon lajittelu-, keräys- ja kuljetusjärjestelyistä.

Jätehuoltomääräysten valvonta kuuluu ympäristönsuojeluviranomaisille. Oulun seudulla tehtävistä vastaavat Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunta ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 

Oulun seudun ympäristötoimen toimialueella on kaksi eri jätehuoltoviranomaista; Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta ja Lakeuden EKO -lautakunta. Jätehuoltoviranomainen päättää muun muassa jätehuollon järjestämiseen liittyvistä asioista ja seuraa jätehuollon toimivuutta. Jätehuoltoviranomainen voi myöntää myös poikkeuksia jätehuoltomääräyksien noudattamisesta. Poikkeuksia voivat olla esimerkiksi jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen yli jätehuoltomääräyksissä annetuista rajoista tai määräaikainen vapautus järjestettyyn jätehuoltoon liittymisestä.

Hailuodon, Kempeleen, Lumijoen ja Oulun jätehuoltomääräykset

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta vastaa Hailuodon, Kempeleen, Lumijoen ja Oulun jätehuoltoviranomaisen tehtävistä. Jätehuoltomääräykset hyväksyttiin Oulun yhdyskuntalautakunnan kokouksessa 3.12.2013 (§ 627). 

Hailuodon, Kempeleen, Lumijoen ja Oulun jätehuoltomääräykset (pdf)

Kiertokaari Oy vastaa Hailuodon, Kempeleen, Lumijoen ja Oulun alueella jätehuollon palvelutehtävistä. Tehtäviin kuuluvat muun muassa toimialueen jätteenkäsittelystä ja jäteneuvonnasta huolehtiminen sekä jätteen synnyn ehkäisyn, kierrätyksen ja hyötykäytön edistäminen.

Lisätietoja Hailuodon, Kempeleen, Lumijoen ja Oulun jätehuoltomääräyksistä antaa palvelupäällikkö Ilona Suppanen, p. 044 703 3961.

Limingan, Muhoksen ja Tyrnävän jätehuoltomääräykset

Lakeuden EKO -lautakunta toimii Limingan, Muhoksen ja Tyrnävän kuntien jätehuoltoviranomaisena. Lautakunta on hyväksynyt jätehuoltomääräykset 19.12.2018 (§ 62) ja määräykset ovat astuneet voimaan 1.3.2019.

Limingan, Muhoksen ja Tyrnävän jätehuoltomääräykset (pdf)

Lakeuden EKO -kuntien operatiivisten palveluiden tuottajana toimii Kempeleen Jätekuljetus Ky. Jätehuollon käytännön toteuttamiseen liittyviä tehtäviä ovat jätteiden vastaanoton ja käsittelyn järjestäminen, vaarallisten jätteiden vastaanotto sekä jäteneuvonta ja tiedotus.

Lisätietoja Limingan, Muhoksen ja Tyrnävän jätehuoltomääräyksistä antaa ympäristösuunnittelija Tanja Sarkkinen, p. 050 324 0963.

Muualla verkossa

Kempeleen Jätekuljetus Ky

Kiertokaari Oy

Lakeuden EKO

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut - jätehuolto

Lisätietoa

Ajankohtaista

Julkaisut ja raportit

Luvat ja ilmoitukset

Maksut

Ohjeet

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelun henkilökunta

Oulun seudun
ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
  • Sähköposti
  • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
  • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

    Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.