Letonniemen suojelualue

Letonniemen suojelualue on Perämeren maankohoamisrantaa ja se on perustettu vuonna 1994 esittelemään merenrantaluontoa ja sen kehityssarjaa. Luonnonsuojelualue on 44 hehtaarin laajuinen, pääosin merenrantalehtoa ja se on Natura 2000 -kohde. Letonniemi on myös tärkeä opetus- ja tutkimuskohde maankohoamisen seuraamiseen.

Niemi on rehevä, lehtimetsäinen ja alavien merenrantaniittyjen reunustama. Pökkelöisen metsän tyyppilintuja ovat pajulintu ja peippo, mutta myös pikkutikka, punarinta, sirittäjä ja lehtokurppa kuuluvat alueen linnustoon. Kapeita rantaniittyjä kahlaavat punajalkaviklo, meriharakka, kuovi ja taivaanvuohi. Jänis ja hirvi kuuluvat myös alueen asukkeihin.

Letonniemeä kiertää 2,7 kilometrin pituinen luontopolku. Alueelta löytyvät lintutorni sekä Piispanletossa sijaitseva katettu tauko- ja nuotiopaikka nuotiopuineen. Pitkospuut helpottavat kulkemista kosteimmilla paikoilla. Reitillä voi kuitenkin olla märkiä kohtia etenkin korkean merivedan aikaan, joten kumisaappaat saattavat olla tarpeen.

Letonniemi sijaitsee 6 km kaupungin keskustasta pohjoiseen ja alueelle pääsee Rajahaudan venesataman eteläpäästä, josta  luontopolku alkaa. Polku kulkee Letonniemen keskeltä aivan niemen kärkeen Piispanleton tauko- ja nuotiopaikalle. Se jatkuu niemen pohjoisosiin ja palaa venesatamasta lähtevälle polulle Rajahaudan eteläpuolella.

Kasvillisuuden kulumisen estämiseksi tulee kulkea pelkästään merkittyjä reittejä. Kasvien ja kasvinosien vahingoittaminen ja ottaminen on kiellettyä rauhoitusmääräyksien nojalla. Lintujen pesintäkaudella (touko–heinäkuu) on vältettävä liikkumista alueen rantaniityillä ja -luhdilla. Moottoriajoneuvolla liikkuminen alueella on kokonaan kielletty.
 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 32 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.